Browsing Czech translation

110 of 483 results
58.
1 feedback
%s feedback
Context:
artefact/annotation/lang/en.utf8/artefact.annotation.php nannotationfeedback
Jedna zpětná vazba
Translated by Viktor on 2020-08-24
%s zpětné vazby
Translated by Viktor on 2020-08-24
(no translation yet)
Translated by Viktor on 2020-08-24
Located in artefact/annotation/lang/en.utf8/artefact.annotation.php nannotationfeedback
59.
Add 1 annotation to a page
Add %s annotations to pages
Context:
artefact/annotation/lang/en.utf8/artefact.annotation.php progress_annotation
Přidat jednu anotaci na stránku
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
Přidat %s anotací na stránky
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
(no translation yet)
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
Located in artefact/annotation/lang/en.utf8/artefact.annotation.php progress_annotation
60.
Give 1 feedback to another person's annotation
Give %s feedbacks to other people's annotations
Context:
artefact/annotation/lang/en.utf8/artefact.annotation.php progress_annotationfeedback
Dát jednu zpětnou vazbu k anotaci jiného uživatele
Translated by Viktor on 2020-04-24
Dát %s zpětných vazeb k anotacím ostatních uživatelů
Translated by Viktor on 2020-04-24
(no translation yet)
Translated by Viktor on 2020-04-24
Located in artefact/annotation/lang/en.utf8/artefact.annotation.php progress_annotationfeedback
88.
Journal entries with tag %2$s
Journal entries with tags %2$s
Context:
artefact/blog/blocktype/taggedposts/lang/en.utf8/blocktype.taggedposts.php blockheadingtags
Příspěvky v deníku se štítkem %2$s
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
Příspěvky v deníku se štítky %2$s
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
(no translation yet)
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
Located in artefact/blog/blocktype/taggedposts/lang/en.utf8/blocktype.taggedposts.php blockheadingtags
89.
but not tag %2$s
but not tags %2$s
Context:
artefact/blog/blocktype/taggedposts/lang/en.utf8/blocktype.taggedposts.php blockheadingtagsomitboth
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
ale ne štítek %2$s
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
ale ne štítky %2$s
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
(no translation yet)
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
Located in artefact/blog/blocktype/taggedposts/lang/en.utf8/blocktype.taggedposts.php blockheadingtagsomitboth
90.
Journal entries without tag %2$s
Journal entries without tags %2$s
Context:
artefact/blog/blocktype/taggedposts/lang/en.utf8/blocktype.taggedposts.php blockheadingtagsomitonly
Příspěvky v deníku bez štítku %2$s
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
Příspěvky v deníku bez šítků %2$s
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
(no translation yet)
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
Located in artefact/blog/blocktype/taggedposts/lang/en.utf8/blocktype.taggedposts.php blockheadingtagsomitonly
157.
This journal contains 1 entry. Are you sure you want to delete this journal?
This journal contains %d entries. Are you sure you want to delete this journal?
Context:
artefact/blog/lang/en.utf8/artefact.blog.php deletebloghaspost?
Tento deník obsahuje jeden příspěvek. Opravdu si přejete odstranit tento deník?
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
Tento deník obsahuje %d příspěvků. Opravdu si přejete odstranit tento deník?
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
(no translation yet)
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
Located in artefact/blog/lang/en.utf8/artefact.blog.php deletebloghaspost?
158.
This journal contains entries that are used in 1 page. Are you sure you want to delete this journal?
This journal contains entries that are used in %d pages. Are you sure you want to delete this journal?
Context:
artefact/blog/lang/en.utf8/artefact.blog.php deletebloghasview?
Tento deník obsahuje příspěvky využívané na jedné stránce. Opravdu si přejete odstranit tento deník?
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
Tento deník obsahuje příspěvky využívané na %d stránkách. Opravdu si přejete odstranit tento deník?
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
(no translation yet)
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
Located in artefact/blog/lang/en.utf8/artefact.blog.php deletebloghasview?
197.
1 entry
%s entries
Context:
artefact/blog/lang/en.utf8/artefact.blog.php nposts
Jeden příspěvěk
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
%s příspěvků
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
(no translation yet)
Translated by Cecilia Vela Gurovic on 2017-08-09
Located in artefact/blog/lang/en.utf8/artefact.blog.php nposts
251.
You have 1 journal.
You have %d journals.
Context:
artefact/blog/lang/en.utf8/artefact.blog.php youhavenblog
Máte 1 deník.
Translated by Viktor on 2020-01-03
Máte %d deníků.
Translated by Viktor on 2020-01-03
(no translation yet)
Translated by Viktor on 2020-01-03
Located in artefact/blog/lang/en.utf8/artefact.blog.php youhavenblog
110 of 483 results

This translation is managed by Viktor, assigned by Mahara Translation Group.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Cecilia Vela Gurovic, Mahara Bot, Richard Mansfield, Son Nguyen, Viktor, Viktor, Vladimír Burian, tjakes.