Translations by Joost Elshoff

Joost Elshoff has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 4066 results
~
This is to confirm that you submitted the %s "%s" successfully to the external host "%s" at %s. If you have any questions about this submission, please contact the group administrator.
2021-08-24
Dit is om te bevestigen dat je de %s "%s" succesvol hebt ingestuurd bij de externe host "%s" op %s. Als je vragen hebt over deze inzending, neem dan contact op met de groepsbeheerder.
~
Artefact: Career goals
2020-01-30
Artefact: carrièredoelen
~
This is to confirm that you submitted the %s "%s" successfully to the group "%s" at %s. If you have any questions about this submission, please contact the group administrator.
2019-11-11
Dit is om te bevestigen dat je %s "%s" succesvol hebt ingediend in groep "%s" op %s. Neem voor vragen over deze inzending contact op met de groepsbeheerder.
~
Your submission of your %s was successful
2019-11-11
Het indienen van je %s is gelukt
~
Block: Comments
2019-10-23
Block: Comments
~
Block: Social media
2019-10-23
Block: Social media
~
Once your site is registered with the Mahara project, you cannot unregister it.
2019-10-23
Je kunt de registratie van je site bij het Mahara project niet ongedaan maken.
~
<p>We have updated our registration data policy to require registered sites to provide weekly updates of their data. Please follow the link below to confirm or remove your registration.</p>
2019-10-23
<p>Wij hebben ons beleid omtrent registratiegegevens bijgewerkt om te vereisen dat geregistreerde sites wekelijkse updates sturen over hun data. Volg onderstaande link om je registratie te bevestigen of te verwijderen.</p>
~
Artefact: Annotation feedback
2019-10-23
Artefact: Annotatie feedback
~
Artefact: Social media
2019-10-23
Artefact: Social media
~
Artefact: Annotation
2019-10-23
Artefact: Annotatie
~
Your site has been registered with <a href="https://mahara.org/">mahara.org</a> since %s.
2019-10-23
Je site is geregistreerd bij <a href="https://mahara.org/">mahara.org</a> sinds %s.
~
<p>To ensure our statistics show accurately how Mahara is being used, registration now includes sending us weekly updates. Please review and confirm your registration by clicking &quot;Save&quot; below.</p>
2019-10-23
<p>Om er zeker van te zijn dat onze statistieken nauwkeurig laten zien hoe Mahara wordt gebruikt, omvat de registratie nu het versturen van wekelijkse updates. Controleer en bevestig je registratie door hieronder op &quot;Bewaar&quot; te klikken.</p>
~
Select which group members should receive a notification when a new group page is created and when a group member shares one of their pages with the group. The group member sharing the page will not receive this notification. For very large groups it would be best to limit this to non ordinary members as it can produce a lot of notifications.
2019-10-23
Selecteer welke groepsleden een melding moeten ontvangen wanneer een nieuwe groepspagina wordt gemaakt en wanneer een groepslid een pagina deelt met de groep. Het groepslid dat de pagina deelt, ontvangt deze melding niet. Voor zeer grote groepen is het het beste om dit te beperken tot niet-reguliere leden omdat het veel meldingen kan produceren.
~
The weekly updates have been stopped
2019-10-23
De wekelijkse updates zijn gestopt
~
Block: Annotation
2019-10-23
Block: Annotatie
~
Data included
2019-10-23
Inbegrepen data
~
Your site is registered with <a href="https://mahara.org/">mahara.org</a>.
2019-10-23
Je site is geregistreerd op <a href="https://mahara.org/">mahara.org</a>.
~
Register with mahara.org
2019-10-23
Registreer bij mahara.org
~
Data that has been sent
2019-10-23
Gegevens die verzonden zijn
~
Block: Image gallery
2019-10-23
Blok: afbeeldingsgalerij
1.
Annotation
2019-10-23
Annotatie
3.
The annotation is no longer editable now that feedback has been given.
2019-10-23
De annotatie kan niet langer bewerkt worden omdat er feedback op gegeven is.
6.
Annotation
2019-10-23
Annotatie
12.
Feedback on annotations
2019-10-23
Feedback op annotaties
29.
Add annotation
2019-10-23
Voeg een annotatie toe
37.
%s has requested that you make your feedback public.
2018-05-08
%s heeft je verzocht je commentaren publiek te maken.
38.
Group administrators
2018-03-14
Groepsbeheerders
43.
New feedback on %s
2018-03-14
Nieuwe feedback op %s
47.
<div style="padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;"><strong>%s placed feedback on annotation %s</strong><br>%s</div> <div style="margin: 1em 0;">%s</div> <div style="font-size: smaller; border-top: 1px solid #999;"> <p><a href="%s">Reply to this feedback online</a></p> </div>
2019-10-23
<div style="padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;"><strong>%s feedback gegeven op annotatie %s</strong><br>%s</div> <div style="margin: 1em 0;">%s</div> <div style="font-size: smaller; border-top: 1px solid #999;"> <p><a href="%s">Antwoord op deze feedback online</a></p> </div>
48.
%s placed feedback on annotation %s %s ------------------------------------------------------------------------ %s ------------------------------------------------------------------------ To see and reply to the feedback online, follow this link: %s
2019-10-23
%s feedback gegeven op annotatie %s %s ------------------------------------------------------------------------ %s ------------------------------------------------------------------------ Om online de feedback te kunnen zien en/of antwoorden, moet je deze link volgen: %s
49.
<div style="padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;"><strong>Feedback on annotation %s was removed</strong><br>%s</div> <div style="margin: 1em 0;">%s</div> <div style="font-size: smaller; border-top: 1px solid #999;"> <p><a href="%s">%s</a></p> </div>
2019-10-23
<div style="padding: 0.5em 0; border-bottom: 1px solid #999;"><strong>Feedback op annotatie %s werd verwijderd</strong><br>%s</div> <div style="margin: 1em 0;">%s</div> <div style="font-size: smaller; border-top: 1px solid #999;"> <p><a href="%s">%s</a></p> </div>
50.
Feedback on annotation %s was removed %s ------------------------------------------------------------------------ %s ------------------------------------------------------------------------ To see %s online, follow this link: %s
2019-10-23
Feedback op annotatie %s werd verwijderd %s ------------------------------------------------------------------------ %s ------------------------------------------------------------------------ Om %s online te kunnen zien, moet je deze link volgen: %s
51.
Default annotation permission
2019-10-23
Standaardrechten annotatie
53.
We do not have the right information to display the annotation.
2019-10-23
We beschikken niet over de juiste informatie om de annotatie te kunnen tonen.
59.
Add 1 annotation to a page
Add %s annotations to pages
2019-10-23
Voeg 1 annotatie toe aan een pagina
Voeg %s annotaties toe aan paginas
60.
Give 1 feedback to another person's annotation
Give %s feedbacks to other people's annotations
2020-05-18
Geef 1 feedback op de annotatie van een andere gebruiker
Geef %s feedback op annotaties van anderen
61.
Duplicated annotation
2019-10-23
Gedupliceerde annotatie
63.
Duplicated annotation
2019-10-23
Dubbele annotatie
68.
Cannot find reflection entry for annotation.
2019-10-23
Kan geen reflectie vinden voor deze annotatie.
69.
There is no feedback for this annotation yet.
2019-10-23
Er is momenteel nog geen feedback op deze annotatie.
70.
Assessment: %s
2020-09-23
Beoordeling
88.
Journal entries with tag %2$s
Journal entries with tags %2$s
2021-05-03
Blogberichten met tag %2$s
Blogberichten met tags %2$s
2021-01-11
Blogberichten met tags %2$s
95.
exclude tag:
2019-10-23
uitsluiten van tag:
102.
on
2021-01-14
op
116.
Create and administer site journals
2019-10-23
Maak en beheer siteblogs
118.
Create and administer institution journals
2019-10-23
Maak en beheer blogs voor een instituut
137.
journal entry
2021-08-31
blogbericht
138.
Journal entry
2021-08-31
Blogbericht