Translations by Joost Elshoff

Joost Elshoff has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1259 results
~
Notification settings
2019-10-23
Notificatie instellingen
~
Not objectionable
2019-10-23
Niet ongeschikt
~
Report objectionable material
2019-10-23
Meld aanstootgevend materiaal
~
Your report has been sent.
2019-10-23
Je melding is verzonden.
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>New forum post</h3> <p>Notification of a new topic or reply in a forum you are subscribed to.</p>
2019-10-23
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Nieuw forumbericht</ h3> <p> Kennisgeving van een nieuw onderwerp of antwoord op een forum waarop je bent geabonneerd. </ p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Institution message</h3> <p>Automatically generated by the system, e.g. institution confirmation message, institution removal message, institution request sent to administrator.</p>
2019-10-23
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3> Instituut bericht </ h3> <p> Automatisch gegenereerd door het systeem, bijvoorbeeld instituut bevestigingsbericht, instituut verwijderingsbericht, instituut verzoek verzonden naar beheerder. </p>
~
Complaint
2019-10-23
Klacht
~
Notify administrator
2019-10-23
Waarschuw beheerder
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Repeat virus upload</h3> <p>Messages to administrators about users who repeatedly upload virus-infected files. Virus checking must be turned on.</p>
2019-10-23
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3> Herhaal virusupload </h3> <p> Berichten aan beheerders over gebruikers die herhaaldelijk met een virus geïnfecteerde bestanden uploaden. Viruscontrole moet zijn ingeschakeld. </P>
~
Are you sure you wish to report this page as containing objectionable material?
2019-10-23
Weet je zeker dat je wil melden dat deze pagina aanstootgevend materiaal bevat?
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Group message</h3> <p>Automatically generated by the system, e.g. user request for joining a group.</p>
2019-10-23
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3> Groepsbericht </h3> <p> Automatisch gegenereerd door het systeem, bijvoorbeeld gebruikersverzoek om lid te worden van een groep. </p>
~
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Virus flag release</h3> <p>Messages to administrators about files that were released by the virus scanner.</p>
2019-10-23
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3> Virus flag vrijgave </h3> <p> Berichten aan beheerders over bestanden die zijn vrijgegeven door de virusscanner. </p>
23.
on
2021-01-14
op
85.
Newer entries
2019-10-23
Nieuwe annotatie
86.
No default journal found. This is a bug in the system. To fix it, you need to enable the multiple journals option on the <a href="%saccount/index.php">account settings</a> page.
2019-10-23
Geen standaard blog gevonden. Dit is een bug in het systeem. Om dit op te lossen moet je de meerdere blogs optie inschakelen op pagina <a href="%saccount/">account instellingen</a>.
87.
No entries yet.
2020-05-18
Nog geen berichten.
103.
An error occurred. Your entry was not published.
2019-10-23
Er is een fout opgetreden. Je bericht is niet gepubliceerd.
135.
Skip this block entirely when copying the page
2019-12-12
Dit blok volledig overslaan wanneer de pagina gekopieerd wordt
136.
Copied entries (%s)
2023-06-12
Gekopieerde berichten
156.
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Save as draft</h3> <p>If you would like to come back to your journal entry at a later time to add to or modify it, you can wait to publish it by saving it as a draft.</p>
2019-10-23
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Opslaan als concept</h3> <p>Als je op een later tijdstip nog iets wilt toevoegen of wijzigen in je blog, kun je het eerst opslaan als een concept voordat je het publiceert.</p>
159.
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Journals</h3> <p>A journal is a blog-like tool that allows you to record your thoughts and experiences.</p> <p>By default, your journals can only be seen by you. By adding a journal to a page that is shared with others, you can allow people to read it and post comments.</p> <p>You can have as many different journals as you want.</p>
2019-10-23
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Mijn Blogs</h3> <p>Een blog is logboek-achtige pagina waarmee je je gedachten en ervaringen kunt bijhouden.</p> <p>Standaard kunnen je blogs enkel door jou gezien worden. Als je een blog aan een pagina toevoegd, dan kan je anderen het recht geven die te lezen en commentaar te posten.</p> <p>Je moet een blog eerst aanmaken voor je er berichten kunt in posten. Je kunt zoveel verschillende blogs aanmaken als je maar wil.</p>
160.
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>View journal</h3> <p>This screen displays both draft and published entries. The draft entries appear above the published ones.</p> <p>A draft entry cannot be seen by others on a page.</p>
2019-10-23
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Blog bekijken</h3> <p>Op deze pagina zie je zowel klad als gepubliceerde berichten. De kladberichten verschijnen boven de gepubliceerde.</p> <p>Een kladbericht kan niet aan een pagina toegevoegd worden. Je kunt het met andere woorden niet zichtbaar maken voor anderen.</p>
161.
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Attach files</h3> <p>If you wish to attach a file currently stored within your files area to your journal entry, you can browse your repository for the required file(s).</p> <p>Navigate through your file and folder structure and select the required file(s).</p> <p>You can also upload new files from your computer. They will be placed in your files area and attached to your entry at the same time.</p>
2019-10-23
<!-- @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL version 3 or later --> <!-- @copyright For copyright information on Mahara, please see the README file distributed with this software. --> <h3>Blader in mijn bestanden</h3> <p>Als je een bestand uit je lijst met geüploade bestanden als bijlage bij een blogbericht wil voegen, dan kun je door je opslagruimte bladeren op zoek naar het juiste bestand.</p> <p>Navigeer door je bestandsmappen en voeg het juiste bestand als bijlage toe. De map &#8216;blogfiles&#8217; bevat alle bestanden die al aan een bericht toegevoegd zijn.</p>
204.
%s has requested that you make your comment public.
2019-10-23
%s heeft gevraagd om jouw opmerking openbaar te maken.
218.
You have requested that this comment be made public.
2019-10-23
Je hebt gevraagd om deze opmerking openbaar te maken.
235.
A collection of images from your files area or an external gallery
2019-10-23
Een collectie met afbeeldingen uit je bestandenzone of uit een externe galerij
256.
Maximum photo width
2019-10-23
Maximale foto breedte
279.
Show description
2019-10-23
Beschrijving weergeven
281.
Specify the width for your image (in pixels). The image will be scaled to this width. Leave it blank to use the original size of the image. If the original size is too big, it will be scaled to the width of the block.
2023-02-09
Specificeer de breedte van je afbeelding (in pixels). De afbeelding zal naar deze breedte schalen. Laat dit leeg om de oorspronkelijke grootte van de afbeelding te gebruiken. Als de oorspronkelijke afmeting te groot is, dan zal die geschaald worden tot de breedte van het blok.
295.
You do not have permission to view the content of this folder.
2019-10-23
Je hebt het recht niet om de inhoud van deze map te zien.
296.
You do not have permission to add content to this folder.
2019-10-23
Je hebt geen recht om inhoud toe te voegen aan deze map.
299.
You cannot extract a file in a submitted page.
2019-10-23
Je kunt geen bestand uitpakken in een ingestuurde pagina.
300.
You cannot extract a file in a folder in a submitted page.
2019-10-23
Je kunt geen bestand uitpakken in een map in een ingestuurde pagina.
328.
Update user quotas
2019-10-23
Wijzig gebruikersquotums
334.
The maximum quota cannot be lower than the default quota.
2019-10-23
Het maximum quotum kan niet lager zijn dan het standaard quotum.
357.
File
2019-10-23
Bestand
362.
This file is attached to %s other item in your portfolio.
This file is attached to %s other items in your portfolio.
2019-10-23
Dit bestand is een bijlage bij %s ander item in je portfolio.
Dit bestand is een bijlage bij %s andere items in je portfolio.
363.
This file is used as a background image in one or more of your skins.
2019-10-23
Dit bestand wordt als achtergrond gebruikt voor één of meer van je thema's.
365.
This profile picture appears in one or more of your pages.
2019-10-23
Deze profielfoto verschijnt in één of meer pagina's.
374.
The file field is required.
2019-10-23
Het veld bestand is vereist.
375.
The file / folder name is required.
2019-10-23
De bestands- of mapnaam is vereist.
383.
This folder is not empty.
2019-10-23
Deze map is niet leeg.
384.
The folder contains %s profile picture.
The folder contains %s profile pictures.
2019-10-23
De map bevat %s profielfoto.
De map bevat %s profielfoto's.
386.
Please provide a name for the new folder.
2019-10-23
Geef een naam voor de nieuwe map.
404.
You do not have the permission to move the file into this folder.
2019-10-23
Je hebt geen rechten om een bestand naar deze map te verplaatsen.
409.
You do not have the permission to publish this file.
2019-10-23
Je hebt het recht niet om dit bestand te publiceren.
416.
Removing failed: file or folder does not exist any more.
2019-10-23
Verwijderen mislukt: bestand of map bestaat niet meer.
419.
Selecting failed: file or folder does not exist any more.
2019-10-23
Selecteren mislukt: bestand of map bestaat niet meer.
423.
File upload failed: try uploading the file again.
2019-10-23
Bestand uploaden mislukt: probeer het opnieuw.
425.
The name field is required.
2019-10-23
Het veld naam is vereist.