Translations by Joost Elshoff

Joost Elshoff has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 189 results
~
on
2021-01-14
op
~
Artefact: Career goals
2020-01-30
Artefact: carrièredoelen
~
No collections. <a href="%s">Create one</a>.
2019-10-23
Geen collecties. <a href="%s">Maak er één</a>.
~
Only lowercase letters from a-z, numbers and - are allowed.
2019-10-23
Enkel kleine letters van a-z, getallen en "-" zijn toegestaan.
~
Clean URLs are disabled.
2019-10-23
URL's opschonen uitgeschakeld.
~
You cannot extract a file in a submitted page.
2019-10-23
Je kunt geen bestand uitpakken in een ingestuurde pagina.
~
Has made 0 pages
2019-10-23
Heeft 0 pagina´s gemaakt
~
You have scrolled past the end of the group's pages list.
2019-10-23
Je bent voorbij het einde van de lijst met groepspagina's.
~
sorted by:
2019-10-23
gesorteerd op:
~
Has 0 friends
2019-10-23
Heeft 0 vrienden
~
Members can submit pages to the group.
2019-10-23
Leden kunnen pagina's naar de groep sturen.
~
The folder contains %s profile picture.
The folder contains %s profile pictures.
2019-10-23
De map bevat %s profielfoto.
De map bevat %s profielfoto's.
~
Is in 0 groups
2019-10-23
Is lid van 0 groepen
~
You cannot extract a file in a folder in a submitted page.
2019-10-23
Je kunt geen bestand uitpakken in een map in een ingestuurde pagina.
~
This profile picture appears in one or more of your pages.
2019-10-23
Deze profielfoto verschijnt in één of meer pagina's.
~
Block type plugin Image gallery version
2019-10-23
Blok type plugin afbeeldingsgalerij versie
~
Block: Image gallery
2019-10-23
Blok: afbeeldingsgalerij
~
You are not allowed to edit this collection.
2019-10-23
Je mag deze collectie niet bewerken.
~
The name of the site to be displayed to users.
2019-10-23
De naam van de site zoals die aan gebruikers getoond wordt.
~
Historical data
2019-10-23
Historische gegevens
~
An error occurred. Your entry was not published.
2019-10-23
Er is een fout opgetreden. Je bericht is niet gepubliceerd.
~
You are not allowed to create this collection.
2019-10-23
Je mag deze collectie niet maken.
~
Automatically assign institution staff permissions to the owner of this email the first time they log in
2019-10-23
Wijs automatisch rechten als personeel toe aan de eigenaar van dit e-mailadres zodra die de eerste keer inlogt
~
Editability
2019-10-23
Bewerkbaarheid
77.
Newer entries
2019-10-23
Nieuwe annotatie
78.
No default journal found. This is a bug in the system. To fix it, you need to enable the multiple journals option on the <a href="%saccount/index.php">account settings</a> page.
2019-10-23
Geen standaard blog gevonden. Dit is een bug in het systeem. Om dit op te lossen moet je de meerdere blogs optie inschakelen op pagina <a href="%saccount/">account instellingen</a>.
79.
No entries yet.
2020-05-18
Nog geen berichten.
125.
Skip this block entirely when copying the page
2019-12-12
Dit blok volledig overslaan wanneer de pagina gekopieerd wordt
126.
Copied entries (%s)
2023-06-12
Gekopieerde berichten
179.
%s has requested that you make your comment public.
2019-10-23
%s heeft gevraagd om jouw opmerking openbaar te maken.
192.
You have requested that this comment be made public.
2019-10-23
Je hebt gevraagd om deze opmerking openbaar te maken.
226.
Maximum photo width
2019-10-23
Maximale foto breedte
249.
Show description
2019-10-23
Beschrijving weergeven
251.
Specify the width for your image (in pixels). The image will be scaled to this width. Leave it blank to use the original size of the image. If the original size is too big, it will be scaled to the width of the block.
2023-02-09
Specificeer de breedte van je afbeelding (in pixels). De afbeelding zal naar deze breedte schalen. Laat dit leeg om de oorspronkelijke grootte van de afbeelding te gebruiken. Als de oorspronkelijke afmeting te groot is, dan zal die geschaald worden tot de breedte van het blok.
282.
Update user quotas
2019-10-23
Wijzig gebruikersquotums
288.
The maximum quota cannot be lower than the default quota.
2019-10-23
Het maximum quotum kan niet lager zijn dan het standaard quotum.
309.
File
2019-10-23
Bestand
314.
This file is attached to %s other item in your portfolio.
This file is attached to %s other items in your portfolio.
2019-10-23
Dit bestand is een bijlage bij %s ander item in je portfolio.
Dit bestand is een bijlage bij %s andere items in je portfolio.
330.
This folder is not empty.
2019-10-23
Deze map is niet leeg.
333.
Please provide a name for the new folder.
2019-10-23
Geef een naam voor de nieuwe map.
391.
audio file
2019-10-23
audiobestand
454.
No profile pictures were selected to be deleted.
2019-10-23
Er zijn geen profiel-icoontjes geselecteerd om te verwijderen.
455.
You may upload only five profile pictures.
2019-10-23
Je mag slechts 5 profielicoontjes uploaden.
457.
Uploading this profile picture would exceed your disk quota. Try deleting some files you have uploaded.
2019-10-23
Door dit profiel-icoontje te uploaden, werd je schijfquotum overschreden. Probeer wat geüploade bestanden te verwijderen.
458.
The picture you uploaded was too big (%sx%s pixels). It must not be larger than %sx%s pixels.
2022-11-18
De afbeelding die je geüpload hebt is te groot (%sx%s pixels). Ze mag niet groter zijn dan %sx%s pixels.
2019-10-23
De afbeelding die je geüpload hebt is te groot (%s X %s pixels). Ze mag niet groter zijn dan %s X %s pixels.
462.
You may upload up to <strong>five</strong> profile pictures here and choose one to be displayed as your default picture at any one time. Your pictures must be between 16x16 and %sx%s pixels in size.
2022-11-18
Je mag hier tot <strong>vijf</strong> profiel-icoontjes uploaden en dan één als standaardicoontje kiezen om te tonen. Je icoontjes moeten tussen 16 X 16 en %sx%s pixels groot zijn.
471.
%s folder
%s folders
2022-11-18
%s map
%s mappen
473.
Created %s and %s.
2019-10-23
%s en %s gemaakt.
501.
About me
2019-10-23
Over mij