Translations by Joan Queralt Gil

Joan Queralt Gil has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 405 results
1.
Blog
2011-10-10
Blog
2.
Display an entire blog
2011-10-10
Mostra un blog sencer
3.
If you leave this blank, the title of the blog will be used
2011-10-10
Si ho deixeu en blanc es mostrarà el títol del blog
4.
Blog Post
2011-10-10
Entrada al blog
5.
Display one blog post
2011-10-10
Mostra una entrada al blog
6.
If you leave this blank, the title of the blog post will be used
2011-10-10
Si ho deixeu en blanc es mostrarà el títol de l'entrada del blog
7.
Recent Blog Posts
2011-10-10
Darreres entrades al blog
11.
Blogs
2011-10-10
Blogs
12.
Blog
2011-10-10
Blog
13.
Blogs
2011-10-10
Blogs
22.
Note: This block has been copied from another View. You may move it around or remove it, but you cannot change what %s is in it.
2011-10-10
Nota: Aquest bloc s'ha copiat d'una altra Vista. Podeu canviar-lo de lloc o esborrar-lo, però no podeu canviar el que %s hi ha posat.
25.
You are trying to access a blog that does not exist
2011-10-10
Esteu intentant accedir a un blog que no existeix
26.
You are trying to access a blog post that does not exist
2011-10-10
Esteu intentant accedir a una entrada de blog que no existeix
27.
Blog Post
2011-10-10
Entrada de blog
28.
Blog deleted
2011-10-10
S'ha esborrat el blog
29.
Blog post deleted
2011-10-10
S'ha esborrat l'entrada del blog
30.
Blog post published
2011-10-10
S'ha publicat l'entrada del blog
31.
Blog post saved
2011-10-10
S'ha desat l'entrada del blog
32.
Blog Settings
2011-10-10
Configuració del blog
45.
This will create the blog post and make it available to others.
2011-10-10
Això crearà les entrades del blog i les posarà a disposició dels altres.
46.
This will create the blog post, but it will not become available to others until you choose to publish it.
2011-10-10
Això crearà les entrades del blog, però no seran accessibles als altres fins que decidiu publicar-les.
47.
Create Blog
2011-10-10
Crea blog
49.
%s's Blog
2011-10-10
Blog de %s
51.
Are you sure you want to delete this blog?
2011-10-10
Esteu segur que voleu esborrar aquest blog?
52.
Are you sure you want to delete this post?
2011-10-10
Esteu segur que voleu esborrar aquesta entrada?
57.
Edit Blog Post
2011-10-10
Edita les entrades del blog
59.
An error occurred while saving blog post attachments
2011-10-10
S'ha produït un error mentre es desaven les adjuncions a l'entrada del blog
64.
You must specify a title for your post
2011-10-10
Heu de donar un títol a la vostra entrada
65.
You must specify some content for your post
2011-10-10
Heu d'escriure algun contingut en la vostra entrada
66.
My Blogs
2011-10-10
Els Meus Blogs
68.
The total size of the new files that you have uploaded to this post would exceed your quota. You may be able to save the post if you remove some of the attachments you have just added.
2011-10-10
La mida total dels fitxers que heu carregat en aquesta entrada excedeix la vostra quota. Podreu desar l'entrada si esborreu alguns dels adjunts que acabeu d'afegir.
69.
New Blog
2011-10-10
Blog nou
70.
New Blog Post in Blog "%s"
2011-10-10
Nova entrada al blog "%s"
71.
Newer posts
2011-10-10
Entrades més noves
73.
No images have been attached to this post. You need to upload or attach an image to the post before you can insert it.
2011-10-10
No s'han adjuntat imatges a aquesta entrada. Heu de carregar o adjuntar una imatge a l'entrada abans de poder-la inserir.
75.
No blog posts found
2011-10-10
No s'ha trobat cap entrada
76.
Older posts
2011-10-10
Entrades més antigues
82.
posts
2011-10-10
entrades
84.
An error occurred. Your post was not published
2011-10-10
S'ha produït un error i l'entrada no s'ha publicat
85.
Are you sure you want to publish this post?
2011-10-10
Esteu segur que voleu publicar aquesta entrada?
91.
Save post
2011-10-10
Desa
94.
This post is a draft
2011-10-10
Aquesta entrada és un esborrany
95.
When your post is a draft, no one except you can see it.
2011-10-10
Mentre la vostra entrada sigui un esborrany només la podreu veure vós.
99.
View Blog
2011-10-10
Veure el blog
100.
You are not the owner of this blog
2011-10-10
No sou el creador d'aquest blog
101.
You are not the owner of this blog post
2011-10-10
No sou el creador d'aquesta entrada de blog
102.
An error occured removing this blog post.
2011-10-10
S'ha produït un error en esborrar l'entrada del blog.
112.
Others may display your %s in their View
2011-10-10
Altres usuaris podran mostrar el vostre %s a la seva Vista
113.
Skip this block entirely when copying the View
2011-10-10
Omet completament aquest blog quan es copiï la Vista
114.
Copied posts (%s)
2011-10-10
Entrades copiades (%s)