Translations by Harald Fykse

Harald Fykse has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 82 results
~
Lubuntu Software Center Preferences
2012-09-01
Instillingar for Lubuntu Programvaresenter
~
No connection found, you can't install applications, however you can browse for them
2012-09-01
Inga tilkopling vart funnen, du kan ikkje installera applikasjonar, derimot kan du leite gjennom dei
~
Apps installed successfully
2012-08-31
Applikasjonane vart installert utan feil
~
Apps removed successfully
2012-08-31
Applikasjonane vart fjerna utan feil
~
Lubuntu Software Center
2012-08-31
Lubuntu Programvaresenter
~
Please install the package app-install-data, lubuntu software center will not work in beginner mode without it
2012-08-31
Installer pakken app-install-data, lubuntu programvaresenter vil ikkje verke i begynnar-modus utan
2.
Software Center
2012-08-31
Programvaresenter
3.
Lets you choose from thousands of applications available for Ubuntu
2012-09-01
Lèt deg velja mellom tusenvis av applikasjonar som er tilgjengeleg for Ubuntu
2012-08-31
Lèt deg velja mellom tusenvis av applikasjonar som er tilgjengeleg for Lubuntu
6.
packages listed
2012-08-31
pakkar som er lista
7.
Installed
2012-08-31
Installert
8.
Selected package
2012-08-31
Valde pakkar
9.
Added to the Apps Basket
2012-08-31
Lagt til i Applikasjonskorga
10.
Add to the Apps Basket
2012-08-31
Legg til i Applikasjonskorga
11.
Remove from the system
2012-08-31
Fjern frå systemet
12.
Searching in Installed
2012-08-31
Søkjer i installerte
13.
Searching in
2012-08-31
Søkjer i
14.
(requested by
2012-08-31
(ynskja av
15.
unknown
2012-08-31
ukjend
16.
Put some apps in the basket to install them
2012-08-31
Legg applikasjonar til i korga for å installere dei
17.
Apps Basket
2012-08-31
Applikasjonskorg
21.
packages
2012-08-31
pakkar
22.
Available Categories
2012-08-31
Tilgjengelege kategoriar
23.
Choose a category to start
2012-08-31
Vel ein kategori for å starta
24.
Error
2012-08-31
Feil
25.
Reviews
2012-08-31
Omtalar
26.
Download Size:
2012-08-31
Nedlastingsstorleik:
27.
Installed Size:
2012-08-31
Installert storleik:
28.
Version:
2012-08-31
Utgåve:
29.
Infos on
2012-08-31
Informasjon om
33.
Expert Mode
2012-09-01
Ekspertmodus
34.
Performance
2012-09-01
Yting
36.
Download Screenshots
2012-09-01
Last ned skjermbilete
37.
Check connection at startup
2012-09-01
Sjekk tilkopling ved oppstart
39.
Get Software
2012-09-01
Hent programvare
40.
Installed Software
2012-09-01
Installert programvare
42.
Show at least 20 results
2012-09-01
Vis minst 20 resultat
43.
Show all results
2012-09-01
Vis alle resultata
44.
Description
2012-09-01
Skildring
46.
No Packages Found
2012-09-01
Ingen pakkar vart funne
47.
Details on the package
2012-09-11
Detaljar om pakken
48.
Add/remove
2012-09-01
Legg til/fjern
49.
Search all categories instead
2012-09-11
Søk heller i alle kategoriar
50.
Install Packages
2012-09-01
Innstaller pakkar
51.
Discard
2012-09-01
Forkast
52.
Package
2012-09-01
Pakke
55.
Version
2012-09-01
Versjon
56.
Submit a screenshot
2012-09-01
Send inn eit skjermbilete
57.
Search a package...
2012-09-11
Søk etter ein pakke...
58.
Copyright © 2011 Lubuntu team
2012-09-11
Kopirett © 2011 Lubuntu team