Translations by salsaman

salsaman has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 641 results
4.
and any information shown below:
2012-06-10
ve daha fazla bilgi aşağıda gösterilmiştir:
6.
Please install gdb and then run LiVES with the -debug option to collect more information.
2012-06-10
Lütfen gdb yükleyip daha sonra-debug seçeneği daha fazla bilgi toplamak için birlikte çalıştırın.
7.
Preserving set.
2012-06-10
Koruma ayarları.
9.
`smogrify` must be in your path, and be executable Please review the README file which came with this package before running LiVES.
2012-06-10
`smogrify` yolunda ve çalıştırılabilir olmalıdır Lütfen LiVES ı çalıştımadan önce paket ile birlikte gelen README dosyasını inceleyin.
10.
An incorrect version of smogrify was found in your path. Please review the README file which came with this package before running LiVES. Thankyou.
2012-06-10
Yanlış sürüm smogrify yolunda bulundu. Lütfen bu paket ile birlikte gelen README dosyasını inceleyin koşma LiVES önce. Teşekkür ederim.
16.
Any
2012-06-10
Herhangi
17.
None
2012-06-10
Boş
18.
recommended
2012-06-10
tavsiye
19.
disabled !
2012-06-10
Engelli!
20.
**The current layout**
2012-06-10
**Mevcut yerleşim düzeni**
21.
Builtin
2012-06-10
Yapısal
22.
Custom
2012-06-10
Özel
23.
Test
2012-06-10
Sınama
24.
Starting...
2012-06-10
Başlatılıyor ...
29.
Loading realtime effect plugins...
2012-06-10
Gerçek zaman efekt eklentileri yükleniyor
32.
Starting jack audio server...
2012-06-10
Jack audio sunucusu başlıyor...
33.
Starting jack transport server...
2012-06-10
Jack taşıma sunucusu başlıyor
42.
unknown
2012-06-10
bilinmeyen
64.
Compiled with jack support, good !
2012-06-10
Jack desteği ile derlendi, iyi!
89.
start_time : filename start time in seconds
2012-06-10
başlama_zamanı : Saniye cinsinden dosya ismi başlama zamanı
90.
frames : maximum number of frames to open
2012-06-10
Çerçeveler: en çok sayıda çerçeve açmak için
129.
Starting GUI...
2012-06-10
Grafiksel kullanıcı arayüzü başlıyor...
132.
LiVES was unable to locate 'convert'. You should install convert and image-magick if you want to use rendered effects.
2012-06-10
LiVES convert' bulunamadı. Render efektlerini kullanabilmeniz için convert ve image-magick yüklemeniz gereklidir.
133.
LiVES was unable to locate 'composite'. You should install composite and image-magick if you want to use the merge function.
2012-06-10
LiVES 'composite' bulunamadı. Birleştirme işlevlerini kullanabilmeniz için composite ve image-magick yüklemeniz gereklidir.
134.
LiVES was unable to locate 'sox'. Some audio features may not work. You should install 'sox'.
2012-06-10
LiVES 'sox' 'bulamadı. Bazı ses özellikleri çalışmayabilir. 'sox' yüklemeniz gereklidir.
136.
Loading rendered effect plugins...
2012-06-10
redener efekt eklentisi yükleniyor
137.
Autoloading set %s...
2012-06-10
%s ayarı otomatik yükleniyor...
154.
Play
2012-06-10
Oynat
155.
LiVES was unable to capture this image
2012-06-10
LiVES görüntü yakalanamadı
157.
_Undo
2012-06-10
_Geri Al
158.
_Redo
2012-06-10
_Yinele
172.
Directory name is too long !
2012-06-10
Dizin adı çok uzun !
173.
LiVES FAILED TO START YOUR SELECTED AUDIO PLAYER !
2012-06-10
LiVES İÇİN SEÇTİĞİNİZ AUDIO PLAYER BAŞLATILAMADI!
174.
Before starting LiVES, you need to choose an audio player. PULSE AUDIO is recommended for most users
2012-06-10
LiVES başlamadan önce, ses çalar seçmeniz gerekir. PULSE AUDIO çoğu kullanıcı için önerilir
175.
, but this version of LiVES was not compiled with pulse audio support.
2012-06-10
, ama LiVES ın bu sürümü pulse audio desteği ile derlenmedi.
177.
JACK audio is recommended for pro users
2012-06-10
JACK ses profesyonel kullanıcılar için önerilir
178.
, but this version of LiVES was not compiled with jack audio support.
2012-06-10
, ama LiVES bu sürümü jack ses desteği ile derlenmemiş.
179.
, but you do not have jackd installed. You may wish to install jackd first before running LiVES.
2012-06-10
ancak yüklü jackd yok. LiVES çalıştırmadan önce jackd yüklemek isteyebilirsiniz.
183.
but you do not have sox installed. You are advised to install it before running LiVES.
2012-06-10
ama sox yüklü değil . LiVES çalıştırmadan önce yüklemeniz tavsiye edilir.
186.
Use _jack audio player
2012-06-10
Ses çalar jack kullanıyor
187.
Use _sox audio player
2012-06-10
_sox ses çalıcısı kullan
188.
_Next
2012-06-10
_Sonraki
189.
Skipped
2012-06-10
Atlandı
190.
Passed
2012-06-10
Geçti
191.
Failed
2012-06-10
Başarısız
194.
LiVES will now run some basic configuration tests
2012-06-10
LiVES temel yapılandırma testi başlatılıyor
196.
You should install sox to be able to use all the audio features in LiVES
2012-06-10
LiVES tüm ses özellikleri kullanabilmek için sox yüklemek gerekir
197.
Checking if sox can convert audio
2012-06-10
sox ile ses dönüştürme kontrol ediliyor
201.
You should install sox_fmt_all or similar
2012-06-10
sox_fmt_all or similar ve benzeri yüklemelisiniz
216.
Checking for "convert" presence
2012-06-10
"convert" varlığının kontrol edilmesi