Translations by Zoltán Krasznecz

Zoltán Krasznecz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1406 results
4.
and any information shown below:
2012-06-10
és minden lent szereplő információt:
6.
Please install gdb and then run LiVES with the -debug option to collect more information.
2012-06-10
Kérlek telepítsd fel a gdb-t, majd futtasd a LiVES-t a -debug opció beiktatásával, hogy további információkat tudhass meg.
7.
Preserving set.
2012-06-10
Tartós beállítás.
9.
`smogrify` must be in your path, and be executable Please review the README file which came with this package before running LiVES.
2012-06-10
`smogrify`-nek elérhetőnek és végrehajthatónak kell lennie Kérlek olvasd el a README fájlt, hogy mi érkezik ezzel a csomaggal, mielött fiuttatnád a LiVES-t.
10.
An incorrect version of smogrify was found in your path. Please review the README file which came with this package before running LiVES. Thankyou.
2012-06-10
Egy helytelen smogrify verzió található az elérésben. Kérlek olvasd el a README fájlt, hogy mi érkezik ezzel a csomaggal, mielött fiuttatnád a LiVES-t. Köszönöm.
16.
Any
2012-06-10
Bármely
17.
None
2012-06-10
Nincs
18.
recommended
2012-06-10
ajánlott
19.
disabled !
2012-06-10
tíltva!
20.
**The current layout**
2012-06-10
**A jelenlegi kimenet**
21.
Builtin
2012-06-10
Beépített
22.
Custom
2012-06-10
Egyéni
23.
Test
2012-06-10
Teszt
24.
Starting...
2012-06-10
Indulás folyamatban...
29.
Loading realtime effect plugins...
2012-06-10
Az azonnali effektek betöltése...
32.
Starting jack audio server...
2012-06-10
Jack audió szerver indítása
42.
unknown
2012-06-10
ismeretlen
44.
little endian
2012-06-10
kicsi endian
45.
big endian
2012-06-10
nagy endian
64.
Compiled with jack support, good !
2012-06-10
Jack támogatással összeállítva. Jóó !
89.
start_time : filename start time in seconds
2012-06-10
eleje : a fájlnév eleje másodpercben
90.
frames : maximum number of frames to open
2012-06-10
képkockák : a maximálisan megnyitott képkockák száma
129.
Starting GUI...
2012-06-10
Grafikus felhasználói felület indítása...
132.
LiVES was unable to locate 'convert'. You should install convert and image-magick if you want to use rendered effects.
2012-06-10
A LiVES nem találja a 'convert'-et. Fel kell telepítened a convert-et és az image-magick-et, ha szeretnéd használni a létrehozott effekteket.
133.
LiVES was unable to locate 'composite'. You should install composite and image-magick if you want to use the merge function.
2012-06-10
A LiVES nem találja a 'composite'-ot. Fel kell telepítened az image-magic-kel együtt, ha szeretnéd használni az egyesítés funkciót.
134.
LiVES was unable to locate 'sox'. Some audio features may not work. You should install 'sox'.
2012-06-10
A LiVES nem találja a 'sox'-ot. Néhány hang tulajdonság nem fog működni. Telepítsd fel a 'sox'-ot.
136.
Loading rendered effect plugins...
2012-06-10
Effekt bővítmények betöltése...
137.
Autoloading set %s...
2012-06-10
%s beállítás automatikus betöltése...
154.
Play
2012-06-10
Lejátszás
155.
LiVES was unable to capture this image
2012-06-10
LiVES nem tudja rögzíteni ezt a képet
157.
_Undo
2012-06-10
_Visszavonás
158.
_Redo
2012-06-10
Új_ra
173.
LiVES FAILED TO START YOUR SELECTED AUDIO PLAYER !
2012-06-10
A LiVES-NAK NEM SIKERÜLT MEGNYITNI A KIVÁLASZTOT AUDIO LEJÁTSZÓT!
174.
Before starting LiVES, you need to choose an audio player. PULSE AUDIO is recommended for most users
2012-06-10
Mielőtt elindítanád a LiVES-t, választanod kell egy lejátszót. PULSE AUDIO ajánlott a legtöbb felhasználónak
175.
, but this version of LiVES was not compiled with pulse audio support.
2012-06-10
, de a LiVES ezen verziója sajnos pulse audio támogatás nélkül készült.
177.
JACK audio is recommended for pro users
2012-06-10
JACK audio ajánlott a profi felhasználóknak
178.
, but this version of LiVES was not compiled with jack audio support.
2012-06-10
, de a LIVES ezen verziója sajnos jack audio támogatás nélkül lett beforgatva.
179.
, but you do not have jackd installed. You may wish to install jackd first before running LiVES.
2012-06-10
, de nincs feltelepítve a jackd. Fel kell telepítened először a jackd-t mielött használnád a LiVES-t.
181.
SOX may be used if neither of the preceding players work,
2012-06-10
SOX esetleg használható abban az esetben, ha az előző lejátszó működik,
183.
but you do not have sox installed. You are advised to install it before running LiVES.
2012-06-10
de sajnos nincs feltelepítva a SOX. Szeretnélek figyelmeztetni, hogy telepítsd a LiVES használata előtt.
186.
Use _jack audio player
2012-06-10
_jack lejátszó használata
187.
Use _sox audio player
2012-06-10
_sox lejátszó használata
188.
_Next
2012-06-10
_Következő
247.
Let LiVES set the _file extension
2012-06-10
A LiVES állítsa be a fájl kiterjesztéseket
250.
If this is set, frames will be deinterlaced as they are imported.
2012-06-10
Ha ez be van állítva, a képkockák deinterlacelve lesznek amint importálják őket.
251.
Video
2012-06-10
Videó
252.
(No video)
2012-06-10
(Nincs videó)
256.
(Undefined)
2012-06-10
(Nem definiált)
257.
(No audio)
2012-06-10
(Nincs hang)
258.
Preview
2012-06-10
Előnézet