Translations by salsaman

salsaman has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 183 results
4.
and any information shown below:
2012-06-10
e todas as informacións que aparecen a continuación:
6.
Please install gdb and then run LiVES with the -debug option to collect more information.
2012-06-10
Por favor, instalar e executar gdb vive coa opción -debug para recopilar máis información.
7.
Preserving set.
2012-06-10
Preservar set.
16.
Any
2012-06-10
Calquer
17.
None
2012-06-10
Ningún
18.
recommended
2012-06-10
recomendado
19.
disabled !
2012-06-10
minusválidos !
20.
**The current layout**
2012-06-10
** O esquema actual **
21.
Builtin
2012-06-10
Incorporado
22.
Custom
2012-06-10
Personalizado
23.
Test
2012-06-10
Proba
42.
unknown
2012-06-10
descoñecido
64.
Compiled with jack support, good !
2012-06-10
Feita con soporte a jack, boa !
90.
frames : maximum number of frames to open
2012-06-10
frames : número máximo de cadros para abrir
154.
Play
2012-06-10
Reproducir
155.
LiVES was unable to capture this image
2012-06-10
LiVES non puido capturar esta foto
157.
_Undo
2012-06-10
_Desfacer
158.
_Redo
2012-06-10
_Refacer
188.
_Next
2012-06-10
_Seguinte
251.
Video
2012-06-10
Vídeo
258.
Preview
2012-06-10
Previsualización
264.
Please Wait
2012-06-10
Espere por favor
265.
_Enough
2012-06-10
_Suficiente
266.
Please Wait Remember to switch off effects (ctrl-0) afterwards !
2012-06-10
Espere por favor Lembre apagar efectos (ctrl) despois !
270.
_Preview
2012-06-10
_Vista previa
272.
Format
2012-06-10
Formato
273.
FPS
2012-06-10
FPS
275.
Frames
2012-06-10
Fotogramas
278.
Audio
2012-06-10
Son
279.
Rate/size
2012-06-10
Prezo/tamaño
280.
Total time
2012-06-10
Tempo total
281.
_Close Window
2012-06-10
_Pechar a xanela
286.
Keep _my settings
2012-06-10
Manter _miñas opcións
287.
Use _recommended settings
2012-06-10
Usar configuración _recomendadas
288.
_Save to file
2012-06-10
_Gardar o ficheiro
289.
Insert
2012-06-10
Inserir
290.
_Number of times to insert
2012-06-10
_Número de veces para introducir
293.
Insert _before selection
2012-06-10
Inserir _antes da selección
295.
Insert _after selection
2012-06-10
Inserir _despois a selección
298.
Insert _with sound
2012-06-10
Inserir _con son
299.
Insert with_out sound
2012-06-10
Insire _o sen son
301.
Delete
2012-06-10
Borrar
327.
URL :
2012-06-10
URL :
328.
Do not send bandwidth information
2012-06-10
Non enviar información de ancho de banda
329.
Try this setting if you are having problems getting a stream
2012-06-10
Probe esta configuración se está tendo problemas para obter un fluxo
344.
You need to enter a name for the current clip set. This will allow you reload the layout with the same clips later. Please enter the set name you wish to use. LiVES will remind you to save the clip set later when you try to exit.
2012-06-10
Ten que escribir un nome para o conxunto clip actual. Isto permitirá que volva o esquema cos Clips mesmo máis tarde. Por favor, escriba o nome do xogo que quere usar. LiVES ha lembra-lo para gardar o xogo máis tarde, cando tenta saír.
345.
In order to export this project, you must enter a name for this clip set. This will also be used for the project name.
2012-06-10
Para exportar este proxecto, ten que escribir un nome para este clip set. Esta será tamén usado para o nome do proxecto.
350.
New name
2012-06-10
Novo nome
351.
Set name
2012-06-10
Definir nome
356.
_Advanced
2012-06-10
_Advanzado