Translations by salsaman

salsaman has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 718 results
4.
and any information shown below:
2012-06-10
ja alla olevat tiedot:
6.
Please install gdb and then run LiVES with the -debug option to collect more information.
2012-06-10
Asenna gdb ja käynnistä LiVES sen jälkeen valitsimella -debug kerätäksesi lisätietoja.
7.
Preserving set.
2012-06-10
Säilytetään leikesarja.
16.
Any
2012-06-10
Mikä tahansa
17.
None
2012-06-10
Ei mitään
18.
recommended
2012-06-10
suositeltu
19.
disabled !
2012-06-10
kytketty pois päältä!
20.
**The current layout**
2012-06-10
**Nykyinen asettelu**
22.
Custom
2012-06-10
Mukauta
23.
Test
2012-06-10
Kokeile
24.
Starting...
2012-06-10
Käynnistetään...
29.
Loading realtime effect plugins...
2012-06-10
Ladataan reaaliaikaiset tehosteliitännäiset...
32.
Starting jack audio server...
2012-06-10
Käynnistetään jack-äänipalvelin...
33.
Starting jack transport server...
2012-06-10
Käynnistetään jack-välityspalvelin...
42.
unknown
2012-06-10
tuntematon
52.
UNKNOWN - please patch me !
2012-06-10
TUNTEMATON - ole hyvä ja korjaa minut !
64.
Compiled with jack support, good !
2012-06-10
Käännetty jack-tuella, hienoa!
89.
start_time : filename start time in seconds
2012-06-10
aloitusaika : tiedostonnimen aloitusaika sekunteina
90.
frames : maximum number of frames to open
2012-06-10
kehykset : avattavien kehysten enimmäismäärä
129.
Starting GUI...
2012-06-10
Käynnistetään graafinen käyttöliittymä...
132.
LiVES was unable to locate 'convert'. You should install convert and image-magick if you want to use rendered effects.
2012-06-10
LiVES ei löytänyt "convert"-ohjelmaa. Asenna convert ja image-magick jos haluat käyttää hahmonnettuja tehosteita.
133.
LiVES was unable to locate 'composite'. You should install composite and image-magick if you want to use the merge function.
2012-06-10
LiVES ei löytänyt "composite"-ohjelmaa. Asenna composite ja image-magick jos haluat käyttää yhdistä-toimintoa.
134.
LiVES was unable to locate 'sox'. Some audio features may not work. You should install 'sox'.
2012-06-10
LiVES ei löytänyt ohjelmaa 'sox'. Jotkin ääniominaisuudet eivät välttämättä toimi. Sinun tulisi asentaa 'sox'.
136.
Loading rendered effect plugins...
2012-06-10
Ladataan hahmonnetut tehosteliitännäiset...
137.
Autoloading set %s...
2012-06-10
Ladataan automaattisesti leikesarja %s...
139.
LiVES
2012-06-10
LiVES
154.
Play
2012-06-10
Toista
155.
LiVES was unable to capture this image
2012-06-10
LiVES ei pystynyt kaappaamaan tätä kuvaa
157.
_Undo
2012-06-10
Kum_oa
158.
_Redo
2012-06-10
_Tee uudestaan
169.
LiVES could not write to the directory %s Please try again and choose a different location.
2012-06-10
LiVES ei voi kirjoittaa hakemistoon %s Valitse eri hakemisto ja yritä uudelleen.
172.
Directory name is too long !
2012-06-10
Kansion nimi on liian pitkä!
173.
LiVES FAILED TO START YOUR SELECTED AUDIO PLAYER !
2012-06-10
LiVES EI PYSTYNYT KÄYNNISTÄMÄÄN VALITSEMAASI ÄÄNISOITINTA!
174.
Before starting LiVES, you need to choose an audio player. PULSE AUDIO is recommended for most users
2012-06-10
Ennen LiVESin käynnistystä on valittava äänisoitin. PULSE AUDIO on suositeltava useimmille käyttäjille
175.
, but this version of LiVES was not compiled with pulse audio support.
2012-06-10
, mutta tätä LiVESin versiota ei ole käännetty pulse audio -tuella.
177.
JACK audio is recommended for pro users
2012-06-10
JACK audio on suositeltava edistyneemmille käyttäjille
178.
, but this version of LiVES was not compiled with jack audio support.
2012-06-10
, mutta tätä LiVESin versiota ei ole käännetty jack audio -tuella.
179.
, but you do not have jackd installed. You may wish to install jackd first before running LiVES.
2012-06-10
, mutta jackd ei ole asennettuna. On suositeltavaa asentaa se ennen LiVESin käynnistystä.
181.
SOX may be used if neither of the preceding players work,
2012-06-10
SOXia voi käyttää jos kumpikaan edellisistä soittimista ei toimi,
183.
but you do not have sox installed. You are advised to install it before running LiVES.
2012-06-10
mutta sox ei ole asennettuna. On suositeltavaa asentaa se ennen LiVESin käynnistystä.
186.
Use _jack audio player
2012-06-10
Käytä _jack-äänisoitinta
187.
Use _sox audio player
2012-06-10
Käytä _sox-äänisoitinta
188.
_Next
2012-06-10
_Seuraava
189.
Skipped
2012-06-10
Ohitettu
190.
Passed
2012-06-10
Hyväksytty
191.
Failed
2012-06-10
Epäonnistui
195.
Checking for "sox" presence
2012-06-10
Tarkistetaan löytyykö "sox"
197.
Checking if sox can convert audio
2012-06-10
Tarkistetaan, voiko sox muuntaa ääntä
199.
Unable to write to: %s
2012-06-10
Kirjoittaminen ei onnistu: %s
200.
Command failed: %s
2012-06-10
Komento epäonnistui: %s