Translations by salsaman

salsaman has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1187 results
7.
and any information shown below:
2012-06-10
oraz wszelkie informacje przedstawione poniżej:
10.
Preserving set.
2012-06-10
Zachování nastavení.
12.
`smogrify` must be in your path, and be executable Please review the README file which came with this package before running LiVES.
2012-06-10
'smogrify' musí být v přístupové cestě a musí být spustitelný Prosím přečtěte si ještě jednou README soubor, který byl dodán s instalačním balíkem než spustíte LiVES.
13.
An incorrect version of smogrify was found in your path. Please review the README file which came with this package before running LiVES. Thankyou.
2012-06-10
Ve vaší přístupové cestě byla nalezena nesprávná verze smogrify. Prosím, přečtěte si ještě jednou README soubor, který byl dodán s instalačním balíkem než spustíte LiVES. Díky.
19.
Any
2012-06-10
Libovolný
20.
None
2012-06-10
Žádný
21.
recommended
2012-06-10
doporučeno
22.
disabled !
2012-06-10
zakázáno!
23.
**The current layout**
2012-06-10
**Bieżący układ**
24.
Builtin
2012-06-10
Vestavěno
25.
Custom
2012-06-10
Vlastní
26.
Test
2012-06-10
Test
27.
Starting...
2012-06-10
Začíná.....
32.
Loading realtime effect plugins...
2012-06-10
Načítám pluginy pro efekty v reálném času...
35.
Starting jack audio server...
2012-06-10
Spouštím zvukový server JACK...
44.
Window manager reports as "%s";
2012-06-10
Správcem oken je "%s";
45.
number of monitors detected: %d
2012-06-10
počet nalezených monitorů: %d
47.
little endian
2012-06-10
malý endian
48.
big endian
2012-06-10
velký endian
55.
Compiled with jack support, good !
2012-06-10
Zkompilováno s podporou Jacku, dobrá práce!
77.
Startup syntax is: %s [opts] [filename [start_time] [frames]]
2012-06-10
Startovací syntaxe je: %s [opts] [filename [start_time] [frames]]
78.
Where: filename is the name of a media file or backup file.
2012-06-10
Kde: název souboru je název media souboru nebo záložního souboru.
79.
start_time : filename start time in seconds
2012-06-10
počáteční _čas : čas do spuštění souboru ve vteřinách
80.
frames : maximum number of frames to open
2012-06-10
snímků : maximální počet snímků, které lze otevřít
81.
opts can be:
2012-06-10
opts může být:
108.
Starting GUI...
2012-06-10
Startuji grafické rozhraní...
111.
LiVES was unable to locate 'convert'. You should install convert and image-magick if you want to use rendered effects.
2012-06-10
LiVES nebyl schopen najít 'convert'. Chcete-li využívat renderovacích efektů, měli byste nainstalovat convert a image-magick.
112.
LiVES was unable to locate 'composite'. You should install composite and image-magick if you want to use the merge function.
2012-06-10
LiVES nebyl schopen najít 'composite'. Pakliže chcete využívat funkci slučování, měli byste nainstalovat composite a image-magick.
113.
LiVES was unable to locate 'sox'. Some audio features may not work. You should install 'sox'.
2012-06-10
LiVES nemohlo nalézt 'sox'. Některé zvukové funkce nejspíše nebudou fungovat. Měli byste nainstalovat 'sox'.
116.
Autoloading set %s...
2012-06-10
Automaticky načítám sadu %s...
117.
Welcome to LiVES version %s.
2012-06-10
Vítejte v LiVES verze %s.
131.
Play
2012-06-10
Přehrát
132.
LiVES was unable to capture this image
2012-06-10
LiVES nebyl schopen zachytit tento obrázek
134.
_Undo
2012-06-10
_Zpět
135.
_Redo
2012-06-10
_Znovu
157.
Use _jack audio player
2012-06-10
Použít zvukový přehrávač _jack
158.
Use _sox audio player
2012-06-10
Použijte _sox audio přehrávač
198.
Let LiVES set the _file extension
2012-06-10
Nechat LiVES nastavit _příponu souboru
201.
If this is set, frames will be deinterlaced as they are imported.
2012-06-10
Je-li zapnuto, ze snímků bude odstraněno prokládání tak, jak jsou importovány.
202.
Video
2012-06-10
Video
206.
(Undefined)
2012-06-10
(Nepopsané)
207.
(No video)
2012-06-10
(Žádné video)
208.
(No audio)
2012-06-10
(Žádný zvuk)
209.
Preview
2012-06-10
Náhled
215.
Please Wait
2012-06-10
Čekejte prosím
216.
_Enough
2012-06-10
_Dost
217.
Please Wait Remember to switch off effects (ctrl-0) afterwards !
2012-06-10
Prosím počkejte Nezapomeňte poté vypnout (ctrl-0) efekty!
221.
_Preview
2012-06-10
_Náhled
223.
Format
2012-06-10
Formátovat
224.
Frame size
2012-06-10
Velikost snímku