Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Linux Mint instructions.
110 of 998 results
1.
Use Default Font
Použiť predvolené písmo
Translated by DAG Software on 2016-01-26
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:1
2.
Whether to use the system's default fixed width font for editing text instead of a font specific to xed. If this option is turned off, then the font named in the "Editor Font" option will be used instead of the system font.
Či sa má použiť predvolené písmo s pevnou šírkou systému pre editáciu textu miesto písma špecifického pre fixné. Ak je táto voľba vypnutá, potom je písmo pomenované v položke "Editor font" bude použitý namiesto systémového písma.
Translated and reviewed by redhawk on 2016-06-08
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:2
3.
'Monospace 12'
Context:
editor-font
'Monospace 12'
Translated by mr99_9 on 2016-04-10
Reviewed by Ľudovít Lučenič on 2016-04-21
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:3
4.
Editor Font
Písmo editora
Translated by DAG Software on 2016-01-26
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:4
5.
A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect if the "Use Default Font" option is turned off.
Vlastné písmo, ktoré sa použije pre oblasť editora. Nastavenie sa prejaví iba ak je možnosť „Použiť predvolené písmo“ vypnutá.
Translated by DAG Software on 2016-01-26
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:5
6.
Prefer Dark Theme
Preferovať tmavú farebnú schému
Translated and reviewed by David on 2017-06-30
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:6
7.
Whether xed should prefer the dark variation of the current Gtk theme if available.
Či má xed preferovať tmavú variantu GTK schémy, ak je dostupná.
Translated and reviewed by David on 2017-06-30
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:7
8.
Style Scheme
Schéma štýlov
Translated by DAG Software on 2016-01-26
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:8
9.
The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text.
Identifikátor štýlovej schémy GtkSourceView použitej na zafarbenie textu.
Translated by DAG Software on 2016-01-26
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:9
10.
Create Backup Copies
Vytvotiť záložné kópie
Translated by mr99_9 on 2016-04-10
Reviewed by Ľudovít Lučenič on 2016-04-21
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:10
110 of 998 results

This translation is managed by Slovak translation team for Linux Mint, assigned by Linux Mint.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: DAG Software, David, Dusan Kazik, Vendelín Slezák, mr99_9, redhawk, Ľudovít Lučenič.