Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Linux Mint instructions and Czech guidelines.
110 of 998 results
1.
Use Default Font
Používat výchozí písmo
Translated and reviewed by Pavel Borecki on 2017-07-19
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:1
2.
Whether to use the system's default fixed width font for editing text instead of a font specific to xed. If this option is turned off, then the font named in the "Editor Font" option will be used instead of the system font.
Zda používat systémové písmo s pevnou šířkou pro úpravu textu, místo písma, které je v xed. Pokud je tato volba vypnuta, bude použito písmo, které je vybrané v nastavení písma.
Translated and reviewed by Pavel Borecki on 2017-07-19
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:2
3.
'Monospace 12'
Context:
editor-font
„Monospace 12“
Translated and reviewed by Pavel Borecki on 2017-07-19
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:3
4.
Editor Font
Písmo editoru
Translated by Allconius on 2016-01-26
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:4
5.
A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect if the "Use Default Font" option is turned off.
Uživatelské písmo, které bude použito pro editační oblast. Toto nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba „Používat standardní písmo“.
Translated by Allconius on 2016-01-26
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:5
6.
Prefer Dark Theme
Upřednostňovat tmavý motiv vzhledu
Translated and reviewed by Pavel Borecki on 2017-07-19
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:6
7.
Whether xed should prefer the dark variation of the current Gtk theme if available.
Zda má xed upřednostňovat tmavou variantu aktuálního Gtk motivu vzhledu, pokud je k dispozici.
Translated and reviewed by Pavel Borecki on 2017-07-19
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:7
8.
Style Scheme
Schéma stylů
Translated by Allconius on 2016-01-26
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:8
9.
The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text.
Identifikátor formátovacího schématu GtkSourceView používaného pro barvu textu.
Translated and reviewed by Pavel Borecki on 2017-07-19
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:9
10.
Create Backup Copies
Vytvářet záložní kopie
Translated by Allconius on 2016-01-26
Located in ../data/org.x.editor.gschema.xml.in.h:10
110 of 998 results

This translation is managed by Czech Translators Team, assigned by Linux Mint.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Allconius, AsciiWolf, Ladislav Urbanek, Martin Šácha, Ondřej Kolín, Pavel Borecki, Petr Šimáček, Tomáš Moravec.