Translations by Butterfly

Butterfly has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 536 results
1.
Press ENTER to continue...
2017-09-11
Devam etmek için GİRİŞ tuşuna basınız...
2.
%d snapshots, %s free
2017-09-11
%d anlık görüntü, %s boş
3.
'%s' will be on '%s'
2017-09-11
'%s' '%s' üstünde olacak
4.
'%s' will be on root device
2017-09-11
'%s' kök aygıt üstünde olacak
5.
(Re)install GRUB2 on:
2017-09-11
GRUB2 (Yeniden)Kurulum:
6.
** Uninstalled Timeshift BTRFS **
2017-09-11
** Timeshift BTRFS Kaldırıldı **
7.
/ is mapped to device
2017-09-11
/ cihaz için eşleşti
8.
/boot is mapped to device
2017-09-11
/boot cihaz için eşleşti
9.
/boot/efi is mapped to device
2017-09-11
/boot/efi cihaz için eşleşti
10.
/home is mapped to device
2017-09-11
/home cihaz için eşleşti
11.
<b>Comments</b> (double-click to edit)
2017-09-11
<b>Açıklamalar</b> (düzenleme için çift tıklayın)
13.
Aborted.
2017-09-11
İptal edildi.
16.
Add
2017-09-11
Ekle
17.
Add Files
2017-09-11
Dosyalar Ekle
18.
Add Folders
2017-09-11
Dizinler Ekle
19.
Add custom pattern
2017-09-11
Özel şablon ekle
20.
Add directories
2017-09-11
Dizinler ekle
21.
Add files
2017-09-11
Dosyalar ekle
22.
Add tags to snapshot (default: O)
2017-09-12
Anlık görüntüye etiket ekle (varsayılan: O)
23.
Added cron task
2017-09-11
Cron Görevi Eklendi
2017-09-11
Cron görevi eklendi
24.
Admin Access Required
2017-09-11
Yönetici İzni Gerekiyor
25.
Admin access is required to backup and restore system files.
2017-09-11
TimeShift dosya sistemini yedekleme ya da geri yükleme için yönetici erişimine ihtiyaç duyuyor.
27.
All files are copied when first snapshot is created. Subsequent snapshots are incremental. Unchanged files will be hard-linked from the previous snapshot if available.
2017-10-01
İlk anlık görüntü oluşturulurken tüm dosyalar kopyalanır. Sonraki anlık görüntü bunun üstüne eklenerek olur. Eğer mevcutsa önceki anlık görüntüdeki değiştirilmemiş dosyalar sabit-bağlantılı (hard-linked) olur.
2017-09-12
İlk anlık görüntü oluşturulurken tüm dosyalar kopyalanır. Sonraki anlık görüntü buna artışlı olur. Eğer mevcutsa önceki anlık görüntüden değiştirilmemiş dosyalar sabit-bağlantılı (hard-linked) olur.
2017-09-12
Anlık görüntü oluşturulurken tüm dosyalar kopyalandı. Sonraki anlık görüntü artışlı olur. Eğer mevcutsa önceki anlık görüntüden değiştirilmemiş dosyalar sabit-bağlantılı (hard-linked) olur.
28.
All other files and folders are excluded.
2017-09-11
Diğer bütün dosya ve dizinler yoksayıldı.
29.
An encrypted device is selected for root file system (/). The boot directory (/boot) must be mounted on a non-encrypted device for the system to boot successfully. Either select a non-encrypted device for boot directory or select a non-encrypted device for root filesystem.
2017-09-13
Kök dizin dosya sistemi (/) için şifrelenmiş bir aygıt seçildi. Sisteminizin başarıyla önyükleme yapabilmesi için, açılış dizini (/boot) şifrelenmemiş bir aygıt olarak bağlanmalıdır. Önyükleme dizini için şifrelenmemiş bir aygıt seçin veya kök dosya sistemi için şifrelenmemiş bir aygıt seçin.
30.
Another instance of Timeshift is creating a snapshot.
2017-09-11
Timeshift'in başka bir kopyası bir anlık görüntü oluşturuyor.
31.
Another instance of this application is running
2017-09-11
Bu yazılımın başka bir kopyası çalışıyor
32.
Another instance of timeshift is currently running!
2017-09-11
Timeshift uygulamasının başka bir kopyası halen çalışıyor!
33.
Answer YES to all confirmation prompts
2017-09-11
Tüm onay istemleri için EVET yanıtı verin
34.
App config loaded
2017-09-11
Uygulama yapılandırması yüklendi
35.
App config saved
2017-09-11
Uygulama yapılandırması kaydedildi
36.
Application needs admin access.
2017-09-11
Uygulama yönetici erişimine ihtiyaç duyuyor.
37.
Application will exit
2017-09-11
Uygulamadan çıkılacak
38.
Application will exit.
2017-09-11
Uygulamadan çıkılacak.
39.
Available
2017-09-11
Mevcut
40.
BTRFS
2017-09-11
BTRFS
41.
BTRFS Snapshots
2017-09-11
BTRFS Anlık Görüntüleri
42.
BTRFS Tools Not Found
2017-09-11
BRTFS Araçları Bulunamadı
43.
BTRFS device is not mounted
2017-09-11
BRTFS aygıt bağlanamadı
2017-09-11
BTRFS aygıt bağlanamadı
45.
BTRFS snapshots are saved on the same disk from which it is created. If the system disk fails, snapshots will be lost along with the system. Save snapshots to an external non-system disk in RSYNC mode to guard against disk failures.
2017-09-13
Oluşturulan BTRFS anlık görüntüleri aynı diske kaydedilir. Sistem diskinde sorun yaşanırsa, anlık görüntüler sistemle birlikte kaybolacaktır. Disk arızalarına karşı koruma sağlamak için anlık görüntüleri RSYNC modunda harici bir sistem dışı diske kaydedin.
46.
Backend
2017-09-12
Arka uç
49.
Backup device not specified!
2017-09-11
Yedekleme aygıtı belirtilmedi!
50.
Bittorrent Clients
2017-09-11
Bittorrent İstemcileri
52.
Boot device not selected
2017-09-11
Önyükleme aygıtı seçilmedi
53.
Boot snapshot failed!
2017-09-11
Anlık Görüntü önyüklemesi başarısız!
2017-09-11
Anlık görüntü önyüklemesi başarısız!