Translations by Butterfly

Butterfly has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 496 results
1.
Saved search
2020-05-14
Kayıtlı arama
2.
Nemo action definition
2020-05-14
Nemo aksiyon tanımı
3.
Nemo search-helper definition
2021-12-01
Nemo arama-yardımcısı tanımlaması
2021-12-01
4.
No actions found
2015-05-20
Aksiyon bulunamadı
5.
Actions
2015-05-20
Aksiyonlar
6.
Nemo could not create the required folder "%s".
2015-09-24
Nemo gerekli "%s" dizinini oluşturamadı.
7.
Before running Nemo, please create the following folder, or set permissions such that Nemo can create it.
2015-09-24
Nemoyu çalıştırmadan önce, lütfen aşağıdaki dizinleri oluşturunuz, ya da izinleri Nemo'nun bunları oluşturabileceği şekilde ayarlayınız.
2013-09-29
Nemoyu çalıştırmadan önce, lütfen aşağıdaki dizinleri oluşturun, ya da izinleri Nemo'nun bunları oluşturabileceği şekilde ayarlayın.
14.
Customize
2018-11-01
Özelleştir
16.
No bookmarks defined
2013-09-29
Tanımlanan yerimi yok
17.
Disable all
2015-05-20
Tümünü pasifleştir
18.
Enable all
2015-05-20
Tümünü etkinleştir
20.
Public FTP
2013-09-29
Genel FTP
21.
FTP (with login)
2019-01-21
FTP (oturum açarak)
26.
Can't load the supported server method list. Please check your gvfs installation.
2013-09-29
Desteklenen sunucu yöntem listesi yüklenemiyor. Lütfen gvfs kurulumunu kontrol edin.
27.
The folder "%s" cannot be opened on "%s".
2019-10-11
"%s" dizini "%s" üzerinde açılamıyor.
2013-09-29
28.
The server at "%s" cannot be found.
2013-09-29
"%s" konumundaki sunucu bulunamadı.
29.
Try Again
2019-10-11
Yeden Deneyin
2013-09-30
Tekrar Dene
2013-09-29
31.
Continue
2019-10-11
Devam
38.
Sh_are:
2021-08-29
_Paylaşım:
2021-08-29
_Paylaşım
39.
_Folder:
2013-09-30
_Klasör:
2013-09-29
43.
Pass_word:
2013-09-29
Par_ola:
49.
Quit Nemo Desktop.
2017-05-04
Nemo Masaüstünden Çık.
50.
Manage the desktop with the file manager
2017-05-04
Masaüstünü dosya yönetici ile yönetin
52.
Auto-arrange
2018-11-01
Otomatik düzenle
53.
Reverse sort
2018-11-12
Tersine sırala
54.
Smaller
2017-05-04
Daha küçük
55.
Small
2018-11-01
Küçük
56.
Normal
2018-11-12
Normal
57.
Large
2018-11-01
Büyük
58.
Larger
2017-05-04
Daha büyük
59.
_Vertical
2017-05-04
_Dikey
60.
_Horizontal
2017-05-04
_Yatay
64.
Date
2018-11-12
Tarih
65.
_Sort
2018-11-01
_Sırala
66.
_Icon Size
2017-05-04
Simge _Boyutu
69.
_Customize
2018-11-01
_Özelleştir
70.
Adjust the desktop layout for this monitor
2018-11-01
Bu ekran için için masaüstü düzenini ayarla
79.
URL
2013-09-30
Adres
82.
Current Monitor Layout (%s - %dx%d)
2018-11-12
Mevcut Ekran Düzeni (%s - %dx%d)
83.
Current Monitor Layout (%dx%d)
2018-11-12
Mevcut Ekran Düzeni (%dx%d)
84.
Desktop Settings
2018-11-12
Masaüstü Ayarları
85.
Current Monitor Preferences
2018-11-01
Mevcut Monitör Tercihleri
86.
Show global desktop settings
2018-11-01
Genel masaüstü ayarlarını göster