Translations by Иван Старчевић

Иван Старчевић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 892 results
6.
Nemo could not create the required folder "%s".
2012-11-28
Nemo nije mogao stvoriti potrebnu fasciklu "%s".
8.
Error starting autorun program: %s
2012-11-28
Greška pokretanja samopokretačkog programa: %s
9.
Cannot find the autorun program
2012-11-28
Ne mogu da nađem program za pokretanje na medijumu
10.
<big><b>Error autorunning software</b></big>
2012-11-28
<big><b>Greška pri pokretanju programa</b></big>
11.
<big><b>This medium contains software intended to be automatically started. Would you like to run it?</b></big>
2012-11-28
<big><b>Ovaj medijum sadrži program koji se sam pokreće po ubacivanju medijuma. Želite li da ga pokrenete?</b></big>
12.
The software will run directly from the medium "%s". You should never run software that you don't trust. If in doubt, press Cancel.
2012-11-28
Ovaj program će se sam pokrenuti sa medijuma „%s“. Nemojte pokretati programe u koje nemate poverenja. Ukoliko se dvoumite izaberite „Otkaži“.
13.
_Run
2012-11-28
_Pokreni
15.
Desktop
2012-11-28
Radna površ
16.
No bookmarks defined
2012-11-28
Nema određenog obeležavača
19.
SSH
2012-11-28
Bezbedna školjka (SSH)
20.
Public FTP
2012-11-28
Javni FTP
21.
FTP (with login)
2012-11-28
FTP (sa prijavom)
22.
Windows share
2012-11-28
Deljeni prozor
23.
WebDAV (HTTP)
2012-11-28
WebDAV (HTTP)
24.
Secure WebDAV (HTTPS)
2012-11-28
Bezbedni WebDAV (HTTPS)
25.
Connecting...
2012-11-28
Povezivanje...
26.
Can't load the supported server method list. Please check your gvfs installation.
2012-11-28
Nije moguće učitati spisak podržanih metoda servera. Proverite da li je gvfs instaliran.
27.
The folder "%s" cannot be opened on "%s".
2012-11-28
Fasciklu "%s" nije moguće otvoriti u "%s".
28.
The server at "%s" cannot be found.
2012-11-28
Ne mogu da nađem server na „%s“.
29.
Try Again
2012-11-28
Pokušaj ponovo
30.
Please verify your user details.
2012-11-28
Proverite vaše podatke za ovaj nalog.
31.
Continue
2012-11-28
Nastavi
32.
C_onnect
2012-11-28
P_oveži se
33.
Connect to Server
2012-11-28
Poveži se sa serverom
34.
Server Details
2012-11-28
Detalji servera
35.
_Server:
2012-11-28
_Server:
36.
_Port:
2012-11-28
_Priključak:
37.
_Type:
2012-11-28
_Tip:
38.
Sh_are:
2012-11-28
Po_deli:
39.
_Folder:
2012-11-28
_Fascikla:
40.
User Details
2012-11-28
Podaci o korisniku
41.
_Domain name:
2012-11-28
_Naziv domena:
42.
_User name:
2012-11-28
_Korisničko ime:
43.
Pass_word:
2012-11-28
Lo_zinka:
44.
_Remember this password
2012-11-28
_Zapamti ovu lozinku
45.
Operation cancelled
2012-11-28
Operacija je otkazana
46.
Print but do not open the URI
2012-11-28
Ispiši ali ne otvaraj adrese
47.
Add connect to server mount
2012-11-28
Dodaj vezu sa priključenim diskom sa servera
48.
Show the version of the program.
2012-11-28
Prikaži izdanje programa.
51.
E_mpty Trash
2012-11-28
Isprazni _korpu
61.
Name
2012-11-28
Naziv
62.
Size
2012-11-28
Veličina
63.
Type
2012-11-28
Vrsta
67.
Empty Trash
2012-11-28
Isprazni korpu
68.
Delete all items in the Trash
2012-11-28
Izbaci sve stavke iz smeća
71.
The desktop view encountered an error.
2012-11-28
Pregled radne površine je naišao na grešku.
72.
The desktop view encountered an error while starting up.
2012-11-28
Pregled radne površi je naišao na grešku pri pokretanju.
73.
Restore Icons' Original Si_zes
2012-11-28
Vrati izvorne veličine ikona
74.
Restore Icon's Original Si_ze
2012-11-28
Vrati izvornu veličinu ikone
75.
Resize Icon...
2012-11-28
Promeni veličinu ikone...