Translations by Иван Старчевић

Иван Старчевић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1068 results
6.
Nemo could not create the required folder "%s".
2012-11-11
Nemo није могао створити потребну фасциклу "%s".
8.
Error starting autorun program: %s
2012-11-02
Грешка покретања самопокретачког програма: %s
9.
Cannot find the autorun program
2012-11-02
Не могу да нађем програм за покретање на медијуму
10.
<big><b>Error autorunning software</b></big>
2012-11-02
<big><b>Грешка при покретању програма</b></big>
11.
<big><b>This medium contains software intended to be automatically started. Would you like to run it?</b></big>
2012-11-02
<big><b>Овај медијум садржи програм који се сам покреће по убацивању медијума. Желите ли да га покренете?</b></big>
12.
The software will run directly from the medium "%s". You should never run software that you don't trust. If in doubt, press Cancel.
2012-11-02
Овај програм ће се сам покренути са медијума „%s“. Немојте покретати програме у које немате поверења. Уколико се двоумите изаберите „Откажи“.
13.
_Run
2012-11-02
_Покрени
15.
Desktop
2012-11-02
Радна површ
16.
No bookmarks defined
2012-11-02
Нема одређеног обележавача
19.
SSH
2012-11-02
Безбедна шкољка (SSH)
20.
Public FTP
2012-11-02
Јавни FTP
21.
FTP (with login)
2012-11-02
FTP (са пријавом)
22.
Windows share
2012-11-02
Дељени прозор
23.
WebDAV (HTTP)
2012-11-02
WebDAV (HTTP)
24.
Secure WebDAV (HTTPS)
2012-11-02
Безбедни WebDAV (HTTPS)
25.
Connecting...
2012-11-02
Повезивање...
26.
Can't load the supported server method list. Please check your gvfs installation.
2012-11-02
Није могуће учитати списак подржаних метода сервера. Проверите да ли је gvfs инсталиран.
27.
The folder "%s" cannot be opened on "%s".
2012-11-02
Фасциклу "%s" није могуће отворити у "%s".
28.
The server at "%s" cannot be found.
2012-11-02
Не могу да нађем сервер на „%s“.
29.
Try Again
2012-11-02
Покушај поново
30.
Please verify your user details.
2012-11-02
Проверите ваше податке за овај налог.
31.
Continue
2012-11-02
Настави
32.
C_onnect
2012-11-02
П_овежи се
33.
Connect to Server
2012-11-02
Повежи се са сервером
34.
Server Details
2012-11-02
Детаљи сервера
35.
_Server:
2012-11-02
_Сервер:
36.
_Port:
2012-11-02
_Прикључак:
37.
_Type:
2012-11-02
_Тип:
38.
Sh_are:
2012-11-02
По_дели:
39.
_Folder:
2012-11-02
_Фасцикла:
40.
User Details
2012-11-02
Подаци о кориснику
41.
_Domain name:
2012-11-02
_Назив домена:
42.
_User name:
2012-11-02
_Корисничко име:
43.
Pass_word:
2012-11-02
Ло_зинка:
44.
_Remember this password
2012-11-02
_Запамти ову лозинку
45.
Operation cancelled
2012-11-02
Операција је отказана
46.
Print but do not open the URI
2012-11-02
Испиши али не отварај адресе
47.
Add connect to server mount
2012-11-02
Додај везу са прикљученим диском са сервера
48.
Show the version of the program.
2012-11-02
Прикажи издање програма.
51.
E_mpty Trash
2012-11-02
Испразни _корпу
61.
Name
2012-11-09
Назив
62.
Size
2012-11-11
Величина
63.
Type
2012-11-11
Врста
67.
Empty Trash
2012-11-02
Испразни корпу
68.
Delete all items in the Trash
2012-11-02
Избаци све ставке из смећа
71.
The desktop view encountered an error.
2012-11-02
Преглед радне површине је наишао на грешку.
72.
The desktop view encountered an error while starting up.
2012-11-02
Преглед радне површи је наишао на грешку при покретању.
73.
Restore Icons' Original Si_zes
2012-11-08
Врати изворне величине икона
74.
Restore Icon's Original Si_ze
2012-11-08
Врати изворну величину иконе
75.
Resize Icon...
2012-11-08
Промени величину иконе...