Translations by Rajmond Burgaj

Rajmond Burgaj has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

130 of 30 results
1.
Saved search
2021-03-21
Kërkimi i ruajtur
10.
<big><b>Error autorunning software</b></big>
2021-03-21
<big><b>Gabim në ekzekutimin automatik të programit</b></big>
11.
<big><b>This medium contains software intended to be automatically started. Would you like to run it?</b></big>
2021-03-21
<big><b>Ky mjet përmban instruksione që inicializohen automatikisht. Dëshironi ta ekzekutoni atë?</b></big>
12.
The software will run directly from the medium "%s". You should never run software that you don't trust. If in doubt, press Cancel.
2021-03-19
Programi do të ekzekutohet direkt nga mjeti "%s". Asnjëherë nuk duhet të ekzekutoni programe jo të besueshme.
17.
Disable all
2021-03-19
Çaktivizo të gjitha
18.
Enable all
2021-03-19
Aktivizo të gjitha
41.
_Domain name:
2021-03-19
Emri i vendndodhjes
49.
Quit Nemo Desktop.
2021-03-19
Mbyll Nemo Desktop
50.
Manage the desktop with the file manager
2021-03-19
Administroni hapesiren e punës me menaxhuesin e dosjeve
52.
Auto-arrange
2021-03-19
Vetë-rregulluese
53.
Reverse sort
2021-03-19
Renditje e kundërt
59.
_Vertical
2021-03-19
Vertikale
60.
_Horizontal
2021-03-19
Horizontale
66.
_Icon Size
2021-03-19
Madhësia e ikonës
69.
_Customize
2021-03-19
Përshtat
70.
Adjust the desktop layout for this monitor
2021-03-19
Përshtasni madhësinë e paraqitjes së ekranit për këtë monitor
72.
The desktop view encountered an error while starting up.
2021-03-19
Pamja e ambjentit të punës ndeshi në një problem gjatë nisjes
82.
Current Monitor Layout (%s - %dx%d)
2021-03-19
Madhësia aktuale e pamjes së monitorit (%s - %dx%d)
83.
Current Monitor Layout (%dx%d)
2021-03-19
Madhësia aktuale e pamjes së monitorit (%dx%d)
84.
Desktop Settings
2021-03-19
Cilësimet e hapësirës së punës
85.
Current Monitor Preferences
2021-03-19
Preferencat aktuale të monitorit
86.
Show global desktop settings
2021-03-19
Paraqisni cilësimet e përgjithshme të ambjentit të punës
94.
Sorry, could not change the owner of "%s": %s
2021-03-19
Me vjen keq, por nuk mund të ndryshojmë zotëruesin e "%s": %s
106.
Renaming "%s" to "%s".
2021-03-19
Emërtimi i "%s" në "%s"
108.
no information available
2021-03-19
Asnjë informacion i mundshëm
126.
_Organize Desktop by Name
2021-03-19
Organizo ambjentin e punës sipas emrit
187.
Scripts: All executable files in this folder will appear in the Scripts menu.
2021-03-19
Dorëshkrime: Të gjithë skedarët e ekzekutueshëm në këtë dosje do të shfaqen në menunë e Dorëshkrimeve
188.
View additional information about creating scripts
2021-03-19
Shikoni më shumë informacione përreth krijimit të dorëshkrimeve
197.
Do you want to view %d location?
Do you want to view %d locations?
2021-03-19
Dëshironi të shikoni vendndodhjet e %d
207.
Open URIs in tabs.
2021-03-19
Hap URIs në skeda të veçanta