Translations by Dennis Esternon

Dennis Esternon has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 95 results
~
Please wait, this can take some time
2009-07-24
Mangyaring maghintay, ito ay maaaring tumagal ng ilang panahon
~
Auto-Refresh
2009-07-24
Kusang pagre-refresh
~
Log file
2009-07-24
Log file
~
Visible columns
2009-07-24
Mga haliging nakikita
~
Software sources
2009-07-24
Mga pinagkukunan ng Software
~
Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware.
2009-07-24
Mapanganib na mga pakete. Kilala na makakaapekto sa katatagan ng sistema ayon sa ilang ispesipikasyon o kaya ay hardware.
~
History of updates
2009-07-24
Kasaysayan ng mga update
~
All available upgrades for this package will be ignored.
2009-07-24
Ang lahat ng mga makukuhang upgrade para sa pakete na ito ay hindi papansinin.
~
Internet check (domain name or IP address):
2009-07-24
Pagsusuri ng Internet (pangalan ng domain o IP address):
~
Updates available
2009-07-24
May mga updates na makukuha
~
Extra Info
2009-07-24
Mga Karagdagang Impormasyon
~
Warnings
2009-07-24
Mga Babala
~
Old version
2009-07-24
Lumang bersyon
~
Please enter your password to start mintUpdate
2009-07-24
Paki lagay ang iyong password upang pasimulan ang mintUpdate
~
Permissions:
2009-07-24
Mga Permiso:
~
New version
2009-07-24
Bagong bersyon
~
Ignore a package
2009-07-24
Huwag pansinin ang pakete
~
Please enter a package name:
2009-07-24
Paki lagay ang pangalan ng pakete:
~
Package name:
2009-07-24
Pangalan ng pakete:
~
Port:
2009-07-24
Port:
~
FTP Proxy:
2009-07-24
FTP Proxy:
~
Proxy
2009-07-24
Proxy
~
HTTP Proxy:
2009-07-24
HTTP Proxy:
~
Gopher Proxy:
2009-07-24
Gophey Proxy:
~
Use the same proxy for all protocols
2009-07-24
Gamitin ang kaparehong proxy sa lahat ng protocols
~
Manual proxy configuration
2009-07-24
Manu-manong pagsasa-ayos ng proxy
~
Ignored packages
2009-07-24
Mga hindi isinamang pakete
~
Startup delay (in seconds):
2009-07-24
Pagpapanimulang pagbagal (sa segundo):
~
Icons
2009-07-24
Mga Icons
~
Icon
2009-07-24
Icon
~
Status
2009-07-24
Kalagayan
~
New Icon
2009-07-24
Bagong Icon
~
Busy
2009-07-24
Maraming ginagawa
~
System up-to-date
2009-07-24
Ang sistema ay napapanahon
~
Error
2009-07-24
Mali
~
Update Method
2009-07-24
Pamamaraan ng Update
~
Refresh the list of updates every:
2009-07-24
I-refresh ang listahan ng updates tuwing:
~
Safe packages. Not tested but believed to be safe.
2009-07-24
Mga hindi mapanganib na pakete. Hindi subok subalit pinaniniwalaang maayos.
~
Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system.
2009-07-24
Mga mapanganib na pakete. May posibilidad na maka-apekto sa istabilidad ng iyong sistema.
~
Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode).
2009-07-24
Paalala: Ang listahan ay nare-refresh lamang habang ang mintUpdate window ay nakasara (system tray mode).
~
Linux Mint or Romeo
2009-07-24
Linux Mint o kaya ay Romeo
~
Ubuntu or 3rd party
2009-07-24
Ubunto o kaya ay 3rd party
~
Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint.
2009-07-24
Mga sertipikadong pakete. Nasubukan sa pamamagitan ng Romeo o kaya ay diretsong mine-mentena ng Linux Mint.
~
Tested?
2009-07-24
Nasubukan?
~
Level
2009-07-24
Bahagdan
~
Levels
2009-07-24
Mga Bahagdan
~
Safe?
2009-07-24
Hindi mapanganib?
~
Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint.
2009-07-24
Mga rekomendadong pakete. Subok at aprubado ng Linux Mint.
~
Visible?
2009-07-24
Nakikita?
~
Another application is using APT
2009-07-24
Mayroon ding ibang aplikasyon na gumagamit ng APT