Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Linux Mint instructions.
110 of 287 results
1.
Linux Mint
Linux Mint
Translated by Ľuboš Mudrák on 2011-11-12
Reviewed by redwood on 2012-09-17
Located in usr/share/help/C/mintupdate/updates.page:10(name) usr/share/help/C/mintupdate/snapshots.page:10(name) usr/share/help/C/mintupdate/regressions.page:10(name) usr/share/help/C/mintupdate/mintupdate-cli.page:10(name) usr/share/help/C/mintupdate/kernels.page:10(name) usr/share/help/C/mintupdate/index.page:9(name)
2.
root@linuxmint.com
root@linuxmint.com
Translated and reviewed by Dusan Kazik on 2016-04-13
Located in usr/share/help/C/mintupdate/updates.page:11(email) usr/share/help/C/mintupdate/snapshots.page:11(email) usr/share/help/C/mintupdate/regressions.page:11(email) usr/share/help/C/mintupdate/mintupdate-cli.page:11(email) usr/share/help/C/mintupdate/kernels.page:11(email) usr/share/help/C/mintupdate/index.page:10(email)
3.
There are different types of updates
Existujú rozdielne druhy aktualizácií
Translated by David on 2017-06-08
Reviewed by David on 2017-06-30
Located in usr/share/help/C/mintupdate/updates.page:16(desc)
4.
The different types of updates
Rozdielne druhy aktualizácií
Translated by David on 2017-06-08
Reviewed by David on 2017-06-30
Located in usr/share/help/C/mintupdate/updates.page:19(title)
5.
There are different types of updates:
Sú dostupné rôzne typy aktualizácií:
Translated and reviewed by Dusan Kazik on 2016-04-13
Located in usr/share/help/C/mintupdate/updates.page:21(p)
6.
'Software updates' are updates which fix bugs (or also sometimes which bring new features).
Aktualizácie softvéru sú aktualizácie, ktoré opravujú chyby a niekedy prinášajú aj nové funkcie
Translated by mr99_9 on 2016-04-10
Reviewed by Dusan Kazik on 2016-04-12
Located in usr/share/help/C/mintupdate/updates.page:24(p)
7.
'Security updates' are updates which patch vulnerabilities.
Bezpečnostné aktualizácie sú aktualizácie, ktoré opravujú zraniteľnosti systému.
Translated by mr99_9 on 2016-04-10
Reviewed by Dusan Kazik on 2016-04-12
Located in usr/share/help/C/mintupdate/updates.page:25(p)
8.
'Kernel updates' represent the installation of a newer kernel.
Aktualizácie jadra sa starajú o inštaláciu nového jadra.
Translated by mr99_9 on 2016-04-10
Reviewed by Dusan Kazik on 2016-04-12
Located in usr/share/help/C/mintupdate/updates.page:26(p)
9.
Security is very important but also very technical. Vulnerabilities don't always affect your computer and can be quite difficult to understand. Most people don't understand them at all and their personal computers are rarely at risk. That said, a security breach can have dire consequences, so it is always recommended to take them seriously.
Bezpečnosť je veľmi dôležitá ale aj obtiažna záležitosť. Zraniteľnosti nemusia ovplyvniť váš počítač vždy a je obtiažne ich zneužiť. Väčšina ľudí im nerozumie a tak je váš počítač bezpečný. Zraniteľnosti však môžu mať aj vážne následky ak sa ich chopí skúsený záškodník, takže sa vždy odporúča aby ste ich brali vážne.
Translated and reviewed by David on 2017-06-30
Located in usr/share/help/C/mintupdate/updates.page:29(p)
10.
Software updates aren't as important. They bring bug fixes or improvements which are not related to security.
Aktualizácie softvéru nie sú tak dôležité. Opravujú chyby a prinášajú vylepšenia ale nezlepšujú zapezpečenie.
Translated and reviewed by Vendelín Slezák on 2018-07-30
Located in usr/share/help/C/mintupdate/updates.page:31(p)
110 of 287 results

This translation is managed by Slovak translation team for Linux Mint, assigned by Linux Mint.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: David, Dusan Kazik, EllordsK, HANAX, Milan Slovák, Tom, Vendelín Slezák, mr99_9, redwood, tibbi, Ľuboš Mudrák, Ľudovít Lučenič.