Translations by Butterfly

Butterfly has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 118 results
1.
You are about to remove the following PPA:
2016-04-22
Aşağıdaki PPA deposunu kaldırmak üzeresiniz:
2.
More info: %s
2014-05-07
Daha fazla bilgi: %s
3.
Press Enter to continue or Ctrl+C to cancel
2021-03-26
Devam etmek için Giriş tuşuna, iptal etmek için CTRL+C tuşlarına basınız
2016-04-22
Devam etmek için Giriş tuşuna ya da iptal etmek için CTRL+C tuşlarına basınız
4.
Unable to prompt for response. Please run with -y
2014-11-03
Yanıt için sorulma yapılamıyor. Lütfen -y değişkeni ile yürütünüz
5.
Cancelling...
2016-04-22
İptal ediliyor...
6.
Cannot get info about PPA: '%s'.
2020-11-16
PPA deposu hakkında bilgi alınamıyor: '%s'.
2016-04-22
PPA depsou hakkında bilgi alınamıyor: '%s'.
7.
failed to remove PPA: '%s'
2016-04-22
PPA deposunun silinmesi başarısız oldu: '%s'
8.
failed to remove repository: '%s'
2016-04-22
Deponun silinmesi başarısız oldu: '%s'
9.
Adding PPAs is not supported
2014-07-22
PPA ekleme desteklenmiyor
10.
Cannot add PPA: '%s'.
2013-03-21
PPA eklenemiyor: '%s'.
11.
Adding private PPAs is not supported currently
2014-05-07
Özel PPA ekleme şu an için desteklenmiyor
12.
You are about to add the following PPA:
2016-04-22
Aşağıdaki PPA deposunu eklemek üzeresiniz:
13.
Malformed input, repository not added.
2018-11-28
Bozuk girdi, depo eklenmedi.
14.
Repository already exists.
2018-11-28
Depo zaten mevcut.
15.
Connection timed out, check your connection or try again later.
2019-05-21
Bağlantı zaman aşımı, bağlantınızı kontrol edin ya da daha sonra yeniden deneyin.
16.
Failed to establish a secure connection.
2019-05-21
Güvenli bağlantı kurulması başarısız.
17.
Failed to download the PPA: %s.
2019-05-21
PPA indirmesi başarısız: %s.
18.
No supported PPA of this name was found.
2019-05-23
Bu isimde desteklenen hiçbir PPA bulunamadı.
19.
This PPA does not support %s
2020-11-16
Bu PPA deposunun %s tabanı için desteği bulunmamaktadır
2015-12-18
Bu PPA'nin %s destegi yok
2015-10-29
Bu PPA'nın %s desteği yok
20.
Sources
2013-03-20
Kaynaklar
21.
CD-ROM (Installation Disc)
2014-07-22
CD-ROM (Kurulum Diski)
22.
Local Repository
2019-05-17
Yerel Depo
23.
Linux Mint uses Romeo to publish packages which are not tested. Once these packages are tested, they are then moved to the official repositories. Unless you are participating in beta-testing, you should not enable this repository. Are you sure you want to enable Romeo?
2014-05-07
Linux Mint bazı paketleri test için Romeo deposundan yayınlar. Bu paketler test edildikten sonra resmi depoya taşınırlar. Bu beta testin bir parçası olmak istemiyorsanız bu depoyu etkinleştirmemelisiniz. Romeo deposunu etkinleştirmek istiyor musunuz?
24.
Select a mirror
2013-05-02
Bir yansı seçiniz
25.
Country
2013-03-20
Ülke
26.
Mirror
2022-06-23
Yansı
27.
Speed
2013-03-20
Hız
28.
Worldwide
2016-10-15
Dünya geneli
29.
kB/s
2014-07-24
kB/sn
30.
MB/s
2014-07-24
MB/sn
31.
GB/s
2014-07-24
GB/sn
32.
Obsolete
2016-02-19
Kullanılmayan
33.
Unreachable
2016-02-19
Erişilemeyen
34.
Software Sources
2013-03-21
Yazılım Kaynakları
2013-03-20
DYazılım Kaynakları
35.
Backported packages
2013-05-02
Backport Paketleri
36.
Unstable packages
2013-05-02
Kararsız Paketler
37.
Main
2013-03-21
Ana
38.
Base
2013-03-21
Taban
39.
Enabled
2013-03-21
Etkin
40.
PPA
2013-03-21
PPA
41.
Repository
2013-03-21
Depo
42.
Key
2013-03-21
Anahtar
43.
There is no more residual configuration on the system.
2021-03-15
Sistemde başka paket yapılandırma kalıntısı mevcut değil.
2013-03-22
Sistemde başka ayar kalıntısı mevcut değil.
44.
The problem was fixed. Please reload the cache.
2013-03-22
Sorun düzeltildi. Lütfen önbelleği tazeleyin.