Browsing Azerbaijani translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Linux Mint instructions.
3139 of 39 results
31.
Upload the trace to the Internet.
İzi aratora yüklə.
Translated and reviewed by Arif on 2018-08-11
Located in usr/share/linuxmint/mintreport/mintreport.ui.h:16
32.
Developers need to know where the code fails or how to reproduce the issue. Always provide a trace and reliable instructions to trigger/observe the problem.
Gəliştiricilər yığımın harada yanlışa uğradığını ya da çətinliyi yenidən ortaya çıxartmaq yolunu bilməlidir. Çətinliyi başlatmaq/izləmək üçün hep bir izi, güvənli göstərişləri sağlayın.
Translated and reviewed by Arif on 2018-08-11
Located in usr/share/linuxmint/mintreport/mintreport.ui.h:17
33.
Crash reports
Çökmə bildirimləri
Translated and reviewed by Arif on 2018-08-11
Located in usr/share/linuxmint/mintreport/mintreport.ui.h:18
34.
Information reports:
Bilgi bildirimləri:
Translated and reviewed by Arif on 2018-08-11
Located in usr/share/linuxmint/mintreport/mintreport.ui.h:19
35.
Report:
Bildirim:
Translated and reviewed by Arif on 2018-08-11
Located in usr/share/linuxmint/mintreport/mintreport.ui.h:20
36.
Delete
Sil
Translated and reviewed by Arif on 2018-08-11
Located in usr/share/linuxmint/mintreport/mintreport.ui.h:21
37.
Delete this report
Bu bildirimi sil
Translated and reviewed by Arif on 2018-08-11
Located in usr/share/linuxmint/mintreport/mintreport.ui.h:22
38.
Note: Information reports can only be shown in English.
Bildiriş: Bilgi bildirimləri ancaq İngiliscə görsənə bilər.
Translated and reviewed by Arif on 2018-08-11
Located in usr/share/linuxmint/mintreport/mintreport.ui.h:23
39.
Information reports
Bilgi bildirimləri
Translated and reviewed by Arif on 2018-08-11
Located in usr/share/linuxmint/mintreport/mintreport.ui.h:24
3139 of 39 results

This translation is managed by Azerbaijani translation team for Linux Mint, assigned by Linux Mint.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arif.