Translations by Mateusz Łukasik

Mateusz Łukasik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
35.
Installation Type
2020-04-11
Typ Instalacji
40.
Installing
2020-04-11
Instalowanie
45.
Next
2020-04-11
Dalej
52.
Your name:
2020-04-11
Twoje imię:
53.
Your computer's name:
2020-04-11
Nazwa komputera:
54.
The name it uses when it talks to other computers.
2020-04-11
Nazwa używana podczas komunikacji z innymi komputerami.
55.
Pick a username:
2020-04-11
Wybierz nazwę użytkownika:
56.
Choose a password:
2020-04-11
Ustaw hasło:
57.
Confirm your password:
2020-04-11
Potwierdź hasło:
59.
Require my password to log in
2020-04-11
Wymaganie hasła do zalogowania
60.
Encrypt my home folder
2020-04-11
Zaszyfrowanie katalogu użytkownika
63.
Disk:
2020-04-11
Dysk:
65.
Passphrase
2020-04-11
Hasło
66.
Confirm passphrase
2020-04-11
Potwierdź hasło
104.
Warning
2020-04-11
Ostrzeżenie