Browsing Turkish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Linux Mint instructions.
1120 of 258 results
11.
In BIOS mode, highlight ``Start Linux Mint`` and press :kbd:`Tab` to modify the boot options.
BIOS kipinde, açılış seçeneklerini düzenlemek için ``Start Linux Mint`` seçeneğini seçiniz ve :kbd:`Sekme/TAB` tuşuna basınız.
Translated and reviewed by Clement Lefebvre on 2017-12-09
Located in ../../boot_options.rst:36
12.
Replace ``quiet splash`` with ``nomodeset`` and press :kbd:`Enter` to boot.
``quiet splash`` değişkenlerini silip, yerine ``nomodeset`` değişkenini yazınız ve açılış için :kbd:`Giriş/Enter` tuşuna basınız.
Translated and reviewed by Clement Lefebvre on 2017-12-09
Located in ../../boot_options.rst:42
13.
Repeat this operation post-install in your grub boot menu and read :doc:`drivers` to install additional drivers.
Bu işlemi kurulum sonrası grub önyükleme menüsünden tekrarlayın ve ek sürücüleri yüklemek için :doc:`drivers` bölümünü okuyun.
Translated and reviewed by Butterfly on 2017-12-08
Located in ../../boot_options.rst:45
14.
Other boot options
Diğer açılış seçenekleri
Translated and reviewed by Butterfly on 2017-12-08
Located in ../../boot_options.rst:48
15.
If you still cannot boot try one of the following solutions:
Eğer hala açılış yapamıyorsanız aşağıdaki önerilerden birisini deneyebilirsiniz:
Translated and reviewed by Butterfly on 2017-12-08
Located in ../../boot_options.rst:50
16.
Try ``nouveau.noaccel=1`` instead of ``nomodeset``.
``nomodeset`` yerine ``nouveau.noaccel=1`` değişkenini deneyebilirsiniz.
Translated and reviewed by Butterfly on 2017-12-08
Located in ../../boot_options.rst:52
17.
After the installation, use :menuselection:`Advanced Options --> Recovery mode` from the boot menu and choose ``resume``.
Kurulum sonrasında, grub önyükleme menüsünden :menuselection:`Gelişmiş Seçenekler --> Kurtarma kipi` seçeneğini kullanarak ulaşacağınız alandan ``resume`` seçeneği ile açılış yapmayı deneyebilirsiniz.
Translated and reviewed by Butterfly on 2018-07-10
Located in ../../boot_options.rst:53
18.
Install an older release
Eski bir sürümü kurma
Translated and reviewed by Butterfly on 2017-12-08
Located in ../../boot_options.rst:56
19.
If your computer has compatibility issues with the latest Linux Mint release, install a previous release from the same Linux Mint series.
Eğer bilgisayarınız son Linux Mint sürümü ile uyumluluk sorunları yaşıyorsa, aynı Linux Mint serisinden önceki bir sürümü yüklemeyi deneyebilirsiniz.
Translated and reviewed by Butterfly on 2017-12-08
Located in ../../boot_options.rst:58
20.
For instance, if you can't install Linux Mint 18.3 (which comes with a 4.10 kernel), install Linux Mint 18 (which comes with a 4.4 kernel) and upgrade to 18.3.
Örneğin, Linux Mint 18.3'ü yükleyemezseniz (bu sürüm 4.10.x sürüm çekirdek ile gelir), Linux Mint 18'i yükleyip (bu sürüm 4.4.x sürüm çekirdek gelir) 18.3 sürüme yükseltebilirsiniz.
Translated and reviewed by Butterfly on 2017-12-08
Located in ../../boot_options.rst:60
1120 of 258 results

This translation is managed by Turkish translation team for Linux Mint, assigned by Linux Mint.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Butterfly, Clement Lefebvre, mehmet nur olcay.