Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Linux Mint instructions.
1120 of 258 results
11.
In BIOS mode, highlight ``Start Linux Mint`` and press :kbd:`Tab` to modify the boot options.
Aby zmienić opcje uruchamiania, w trybie BIOS zaznacz "Uruchom Linux Mint" i wciśnij :kbd:'Tab'.
Translated by Grzegorz Szyszlo on 2017-12-14
Reviewed by Mateusz Łukasik on 2017-12-28
Located in ../../boot_options.rst:36
12.
Replace ``quiet splash`` with ``nomodeset`` and press :kbd:`Enter` to boot.
Zamień "quiet splash" na "nomodeset" i wciśnij klawisz :kbd:'Enter' aby uruchomić system.
Translated by slawo25 on 2017-12-11
Reviewed by Grzegorz Szyszlo on 2017-12-14
Located in ../../boot_options.rst:42
13.
Repeat this operation post-install in your grub boot menu and read :doc:`drivers` to install additional drivers.
Aby zainstalować dodatkowe sterowniki, przeczytaj :doc:`sterowniki`, oraz powtórz operację post-install w twoim menu startowym dla grub.
Translated by Grzegorz Szyszlo on 2017-12-14
Reviewed by Mateusz Łukasik on 2017-12-28
Located in ../../boot_options.rst:45
14.
Other boot options
Inne opcje rozruchu
Translated and reviewed by Kacper Paczos on 2019-04-28
Located in ../../boot_options.rst:48
15.
If you still cannot boot try one of the following solutions:
Jeżeli nadal nie możesz uruchomić systemu, spróbuj jednego z poniższych rozwiązań:
Translated by slawo25 on 2017-12-11
Reviewed by Grzegorz Szyszlo on 2017-12-14
Located in ../../boot_options.rst:50
16.
Try ``nouveau.noaccel=1`` instead of ``nomodeset``.
Spróbuj "nouveau.noaccel=1" zamiast "nomodeset".
Translated by slawo25 on 2017-12-11
Reviewed by Grzegorz Szyszlo on 2017-12-14
Located in ../../boot_options.rst:52
17.
After the installation, use :menuselection:`Advanced Options --> Recovery mode` from the boot menu and choose ``resume``.
Po instalacji, w menu uruchamiania wejdź w :menuselection:'Opcje Zaawansowane --> Tryb odzyskiwania' i wybierz "wznawianie".
Translated by slawo25 on 2017-12-11
Reviewed by Grzegorz Szyszlo on 2017-12-14
Located in ../../boot_options.rst:53
18.
Install an older release
Zainstaluj starsze wydanie
Translated by Kuba on 2017-12-09
Reviewed by Grzegorz Szyszlo on 2017-12-14
Located in ../../boot_options.rst:56
19.
If your computer has compatibility issues with the latest Linux Mint release, install a previous release from the same Linux Mint series.
Jeśli Twój komputer ma nadal problemy ze zgodnością z najnowszym wydaniem Linux Mint, zainstaluj wcześniejsze wydanie Linux Mint z tej samej serii.
Translated by Grzegorz Szyszlo on 2017-12-14
Reviewed by Mateusz Łukasik on 2017-12-28
Located in ../../boot_options.rst:58
20.
For instance, if you can't install Linux Mint 18.3 (which comes with a 4.10 kernel), install Linux Mint 18 (which comes with a 4.4 kernel) and upgrade to 18.3.
Na przykład, jeśli nie możesz zainstalować Linux Mint 18.3 (który jest dostarczany z jądrem 4.10), zainstaluj Linux Mint 18 (który jest dostarczany z jądrem 4.4) i uaktualnij do wersji 18.3.
Translated and reviewed by slawo25 on 2017-12-11
Located in ../../boot_options.rst:60
1120 of 258 results

This translation is managed by Polish translation team for Linux Mint, assigned by Linux Mint.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adam Kroczyk, Eugenia, Grzegorz Szyszlo, Kacper Paczos, Kuba, Mateusz Łukasik, Piotr Strębski, Rafał, Tomek, marcin mikołajczak, rafal, slawo25.