Translations by rafal

rafal has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 59 results
41.
Download `Etcher <https://etcher.io/>`_, install it and run it.
2017-12-12
Pobierz `Etcher <https://etcher.io/>`_, zainstaluj i uruchom.
42.
Using Etcher
2017-12-12
Używając programu Etcher
43.
Click :guilabel:`Select image` and select your ISO file.
2017-12-13
Kliknij :guilabel:`Select image` i wybierz plik ISO.
44.
Click :guilabel:`Select drive` and select your USB stick.
2017-12-13
Kliknij :guilabel:`Select drive` i wybierz pamięć USB.
45.
Click :guilabel:`Flash!`.
2017-12-13
Kliknij :guilabel:`Flash!`.
46.
How to make a bootable DVD
2017-12-12
Jak zrobić bootowalną płytę DVD
48.
To prevent issues, burn at the lowest possible speed.
2017-12-12
Aby uniknąć błędów, wypal dysk z najniższą możliwą prędkością.
49.
Burn the content of the ISO onto the DVD, not the ISO file itself. When finished, your DVD should contain directories such as ``boot`` and ``casper``, it shouldn't be an empty DVD containing an .iso file.
2017-12-13
Nagraj zawartość pliku ISO, nie plik ISO. Po zakończeniu twoja płyta DVD powinna zawierać katalogi takie jak ``boot`` and ``casper``, nie powinna to być pusta płyta DVD zawierająca plik .iso.
50.
In Linux
2017-12-13
W systemie Linux
51.
Install and use ``xfburn``.
2017-12-13
Zainstaluj i użyj ``xfburn``.
52.
In Windows
2017-12-13
W systemie Windows
53.
Right-click the ISO file and select :menuselection:`Burn disk image`.
2017-12-13
Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku ISO i wybierz :menuselection:`Nagraj obraz dysku`.
54.
To make sure the ISO was burned without any errors, select :menuselection:`Verify disc after burning`.
2017-12-13
Aby upewnić się, że plik ISO został nagrany bez żadnych błędów zaznacz :menuselection:`Sprawdź dysk po nagraniu`.
55.
In Mac OS
2017-12-13
W systemie Mac OS
58.
You can download Linux Mint from the `Linux Mint website <https://linuxmint.com/download.php>`_.
2017-12-12
Możesz pobrać Linux Mint ze `strony Linux Mint <https://linuxmint.com/download.php>`_.
60.
Cinnamon, MATE or Xfce?
2017-12-12
Cinnamon, MATE czy Xfce?
63.
The most modern, innovative and full-featured desktop
2017-12-13
Najbardziej nowoczesne, innowacyjnei pełne funkcji środowisko
64.
MATE
2017-12-12
MATE
65.
A more stable, and faster desktop
2017-12-13
Najbardziej stabilne i szybkie środowisko
67.
The most lightweight and the most stable
2017-12-13
Najlżejsze i najstabilniejsze
74.
32-bit or 64-bit?
2017-12-12
32 czy 64 bity?
75.
64-bit is recommended.
2017-12-12
64 bity są rekomendowane.
80.
Some multimedia content requires additional codecs to be installed.
2017-12-12
Niektóre multimedia wymagają instalacji dodatkowych kodeków.
84.
Enter your password and wait for the codecs to be installed on your computer.
2017-12-12
Wprowadź swoje hasło i zaczekaj aż kodeki zostaną zainstalowane na twoim komputerze.
91.
EFI
2017-12-12
EFI
92.
SecureBoot
2017-12-12
SecureBoot
94.
Restart the installation:
2017-12-13
Uruchom ponownie instalację:
95.
Connect to the Internet before the installation
2017-12-13
Połącz się z internetem przed instalacją
97.
Disable ``SecureBoot`` in the ``BIOS`` settings of your computer.
2017-12-13
Wyłącz ``SecureBoot`` w opcjach ``BIOS`` swojego komputera.
99.
EFI boot order
2017-12-13
Kolejność uruchamiania EFI
101.
To modify the boot order:
2017-12-13
Aby zmodyfikować kolejność uruchamiania:
104.
Type ``sudo efibootmgr``.
2017-12-12
Wpisz ``sudo efibootmgr``.
105.
This command lists the available boot options and the boot order.
2017-12-13
Ta komenda wypisuje dostępne opcje uruchamiania i kolejność uruchamiania.
111.
For technical reasons Linux Mint uses ``ubuntu`` as its EFI boot name.
2017-12-13
Z powodów technicznych Linux Minut używa ``ubuntu`` jako nazwy uruchamiania w EFI.
115.
Where to find help
2017-12-12
Gdzie znaleźć pomoc
117.
The forums
2017-12-12
Fora
118.
The best place to find help is on the `Linux Mint Forums <https://forums.linuxmint.com>`_.
2017-12-12
Najlepszym miejscem do szukania pomocy jest `forum Linux Mint <https://forums.linuxmint.com>`_.
119.
Search the forums before asking, in case someone else already asked the same question.
2017-12-13
Przeszukaj fora przed zadaniem pytania, może ktoś już zadał podobne.
120.
The chat room
2017-12-13
Pokój dyskusyjny
126.
Community resources
2017-12-13
Zasoby społeczności
129.
Local communities
2017-12-13
Lokalne społeczności
131.
Linux Mint Installation Guide
2017-12-12
Instrukcja instalacji Linux Mint
137.
Post-installation
2017-12-12
Po instalacji
149.
Installing Linux Mint on the computer
2017-12-12
Instalacja Linux Mint na komputerze
150.
To permanently install Linux Mint on your computer:
2017-12-13
Aby na stałe zainstalować Linux Mint na komputerze:
152.
Select your language.
2017-12-12
Wybierz język.
153.
Connect to the Internet.
2017-12-12
Połącz się z internetem.
155.
Choose an installation type.
2017-12-12
Wybierz typ instalacji
164.
Select your timezone
2017-12-12
Wybierz strefę czasową
165.
Select your keyboard layout
2017-12-12
Wybierz układ klawiatury