Translations by Marcin Mikołajczak

Marcin Mikołajczak has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

12 of 2 results
136.
Installation
2018-01-31
Instalacja
170.
To protect your personal data against local attacks (people around you, or in case your computer gets stolen), tick :guilabel:`Encrypt my home folder`.
2018-01-31
Aby zabezpieczyć swoje osobiste dane przed atakiem lokalnym (ludzie wokół ciebie, lub w przypadku kradzieży komputera), zaznacz :guilabel:`Zaszyfruj mój katalog domowy`.