Translations by Asier Iturralde Sarasola

Asier Iturralde Sarasola has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 315 results
1.
Boot options
2017-12-13
Abioko aukerak
2.
Some graphics cards and motherboards don't work well with the open-source drivers present in Linux Mint by default.
2017-12-24
Txartel grafiko edo plaka nagusi batzuk ez dute ondo funtzionatzen Linux Mintek modu lehenetsian erabiltzen dituen kode irekiko kontrolatzaileekin.
3.
Compatibility mode
2017-12-24
Bateragarritasun modua
4.
The easiest option is to select ``compatibility mode`` from the USB stick (or DVD) boot menu.
2017-12-24
Aukerarik errazena USBaren (edo DVDaren) abioko menuan ``bateragarritasun modua`` hautatzea da.
5.
Grub menu (EFI mode)
2017-12-13
Grub menua (EFI modua)
6.
Isolinux menu (BIOS mode)
2017-12-13
Isolinux menua (BIOS modua)
7.
If that doesn't work, you can try the ``nomodeset`` boot option.
2017-12-24
Horrek ez badu funtzionatzen, ``nomodeset`` abioko aukera proba dezakezu.
8.
Nomodeset boot option
2017-12-24
Nomodeset abioko aukera
9.
In EFI mode, highlight the ``Start Linux Mint`` option and press :kbd:`e` to modify the boot options.
2017-12-24
EFI moduan, nabarmendu ``Hasi Linux Mint`` aukera eta sakatu :kbd:`e` abioko aukerak aldatzeko.
10.
Replace ``quiet splash`` with ``nomodeset`` and press :kbd:`F10` to boot.
2017-12-24
Ordezkatu ``quiet splash`` ``nomodeset``-ekin eta sakatu :kbd:`F10` abiarazteko.
11.
In BIOS mode, highlight ``Start Linux Mint`` and press :kbd:`Tab` to modify the boot options.
2017-12-24
BIOS moduan, nabarmendu ``Hasi Linux Mint`` eta sakatu :kbd:`Tab` abioko aukerak aldatzeko.
12.
Replace ``quiet splash`` with ``nomodeset`` and press :kbd:`Enter` to boot.
2017-12-24
Ordezkatu ``quiet splash`` ``nomodeset``-ekin eta sakatu :kbd:`Enter` abiarazteko.
13.
Repeat this operation post-install in your grub boot menu and read :doc:`drivers` to install additional drivers.
2017-12-24
Errepikatu eragiketa hau instalatu ondoren grub-en abioko menuan eta irakurri :doc:`drivers` kontrolatzaile gehigarriak instalatzeko.
14.
Other boot options
2017-12-13
Abioko beste aukerak
15.
If you still cannot boot try one of the following solutions:
2017-12-24
Ezin baduzu oraindik abiarazi probatu soluzio hauetako bat:
16.
Try ``nouveau.noaccel=1`` instead of ``nomodeset``.
2017-12-24
Probatu ``nouveau.noaccel=1`` ``nomodeset``-en ordez.
17.
After the installation, use :menuselection:`Advanced Options --> Recovery mode` from the boot menu and choose ``resume``.
2017-12-25
Instalatu ondoren, erabili abioko menuko :menuselection:`Aukera aurreratuak --> Berreskuratze modua` eta aukeratu ``berrekin``.
18.
Install an older release
2017-12-24
Instalatu bertsio zaharrago bat
19.
If your computer has compatibility issues with the latest Linux Mint release, install a previous release from the same Linux Mint series.
2018-01-04
Zure ordenagailuak Linux Minten azken bertsioarekin bateragarritasun arazoak baditu, instalatu Linux Mint serie bereko aurreko bertsio bat.
2017-12-25
Zure ordenagailuak Linux Mint-en azken bertsioarekin bateragarritasun arazoak baditu, instalatu Linux Mint serie bereko aurreko bertsio bat.
20.
For instance, if you can't install Linux Mint 18.3 (which comes with a 4.10 kernel), install Linux Mint 18 (which comes with a 4.4 kernel) and upgrade to 18.3.
2017-12-25
Adibidez, ezin baduzu Linux Mint 18.3 (4.10 nukleoa duena) instalatu, instalatu Linux Mint 18 (4.4 nukleoa duena) eta bertsio-berritu 18.3ra.
21.
The first release in each series uses an LTS (Long Term Support) kernel. Upgrading from this release to the latest one in the series does not change your kernel.
2017-12-25
Serie bakoitzeko lehen bertsioak epe luzeko euskarria (LTS, Long Term Support) duen nukleoa izaten du. Bertsio horretatik berrienera bertsio-berritzeak ez du nukleoa aldatzen.
22.
Boot Linux Mint
2017-12-24
Abiarazi Linux Mint
23.
Now that you have Linux Mint on a USB stick (or DVD) boot the computer from it.
2017-12-26
Dagoeneko Linux Mint USBean (edo DVDan) prest duzunez abiarazi ordenagailua bertatik.
24.
Insert your USB stick (or DVD) into the computer.
2017-12-24
Sartu USBa (edo DVDa) ordenagailuan.
25.
Restart the computer.
2017-12-13
Berrabiarazi ordenagailua.
26.
Before your computer boots your current operating system (Windows, Mac, Linux) you should see your `BIOS <https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS>`_ loading screen. Check the screen or your computer's documentation to know which key to press and instruct your computer to boot on USB (or DVD).
2018-01-04
Ordenagailuak une honetan instalatuta duen sistema eragilea (Windows, Mac, Linux) abiarazi aurretik `BIOS <https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS>`_-aren kargatze pantaila agertu behar litzaizuke. Begiratu pantaila edo ordenagailuaren dokumentazioa abioko menura sartzeko zein tekla sakatu behar duzun jakiteko. Abioko menuan USBtik (edo DVDtik) abiarazi nahi duzula adierazteko aukera izango duzu.
2017-12-26
Ordenagailuak une honetan instalatuta duen sistema eragilea (Windows, Mac, Linux) abiarazi aurretik `BIOS <https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS>`_aren kargatze pantaila agertu behar litzaizuke. Begiratu pantaila edo ordenagailuaren dokumentazioa abioko menura sartzeko zein tekla sakatu behar duzun jakiteko. Abioko menuan USBtik (edo DVDtik) abiarazi nahi duzula adierazteko aukera izango duzu.
27.
Most BIOS have a special key you can press to select the boot device and all of them have a special key to enter the BIOS configuration screen (from which you can define the boot order). Depending on the BIOS, these special keys can be :kbd:`Escape`, :kbd:`F1`, :kbd:`F2`, :kbd:`F8`, :kbd:`F10`, :kbd:`F11`, :kbd:`F12`, or :kbd:`Delete`. That information is usually briefly written on the screen during the boot sequence.
2017-12-26
BIOS gehienek abioko gailua hautatzeko menura sarbidea ematen duen tekla berezi bat izan ohi dute eta BIOS guztiek konfigurazio pantailara sartzeko tekla berezi bat izaten dute, non abioko ordena alda dezakezun. BIOSaren arabera tekla berezi horiek hauek izan daitezke: :kbd:`Escape`, :kbd:`F1`, :kbd:`F2`, :kbd:`F8`, :kbd:`F10`, :kbd:`F11`, :kbd:`F12` edo :kbd:`Delete`. Normalean informazio hori abioko sekuentzia bistaratzen da une batez.
28.
On Macs, keep your finger pressed on the :kbd:`Alt` or :kbd:`Option` key after hearing the boot sound.
2017-12-26
Mac-etan mantendu :kbd:`Alt` edo :kbd:`Option` tekla sakatuta abioko soinua entzun ondoren.
29.
The Linux Mint ISO can be booted both in EFI or BIOS mode. In EFI mode it shows a grub menu. In BIOS mode it shows an isolinux menu.
2017-12-26
Linux Mint ISOa EFI eta BIOS moduetan abiarazi daiteke. EFI moduan grub menua erakusten du, BIOS moduan aldiz isolinux menua.
30.
The isolinux menu in BIOS mode
2017-12-13
Isolinux menua BIOS moduan
31.
The grub menu in EFI mode
2017-12-13
Grub menua EFI moduan
32.
From one of these menu, press :kbd:`Enter` to start Linux Mint from your USB stick (or DVD).
2017-12-26
Menu horietako batetik sakatu :kbd:`Enter` Linux Mint USBtik (edo DVDtik) hasieratzeko.
33.
Create the bootable media
2017-12-26
Sortu gailu abiagarria
34.
The easiest way to install Linux Mint is with a USB stick.
2017-12-26
Linux Mint instalatzeko modurik errazena USB bat erabiltzea da.
35.
If you cannot boot from USB, you can use a blank DVD.
2017-12-26
Ezin baduzu USBtik abiarazi, erabili DVD huts bat.
36.
How to make a bootable USB stick
2017-12-26
Nola sortu USB gailu abiagarri bat
37.
In Linux Mint
2018-01-04
Linux Minten
2017-12-13
Linux Mint-en
38.
Right-click the ISO file and select :menuselection:`Make Bootable USB Stick`, or launch :menuselection:`Menu --> Accessories --> USB Image Writer`.
2017-12-26
Egin eskuin klik ISO fitxategian eta hautatu :menuselection:`Sortu USB gailu abiagarria`, edo abiarazi :menuselection:`Menua --> Gehigarriak --> USB irudi-idazlea`.
39.
Select your USB device and click :guilabel:`Write`.
2021-01-10
Hautatu zure USB gailua eta egin klik :guilabel:`Idatzi`.
2017-12-26
Hautatu zure USB gailua eta klikatu :guilabel:`Idatzi`.
40.
In Windows, Mac OS, or other Linux distributions
2017-12-26
Windows, Mac OS edo beste Linux banaketetan
41.
Download `Etcher <https://etcher.io/>`_, install it and run it.
2017-12-26
Deskargatu instalatu eta exekutatu `Etcher <https://etcher.io/>`_.
42.
Using Etcher
2017-12-13
Etcher erabiliz
43.
Click :guilabel:`Select image` and select your ISO file.
2021-01-10
Egin klik :guilabel:`Hautatu irudia` eta hautatu zure ISO fitxategia.
2017-12-26
Klikatu :guilabel:`Hautatu irudia` eta hautatu zure ISO fitxategia.
44.
Click :guilabel:`Select drive` and select your USB stick.
2021-01-10
Egin klik :guilabel:`Hautatu unitatea` eta hautatu zure USB gailua.
2017-12-26
Klikatu :guilabel:`Hautatu unitatea` eta hautatu zure USB gailua.