Translations by Butterfly

Butterfly has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1633 results
2.
Failed to launch '%s'
2012-03-13
'%s' başlatma başarısız
3.
Home
2019-03-17
Ev dizini
2019-03-17
Home
2012-08-16
Ev Dizini
4.
File System
2012-03-08
Dosya Sistemi
5.
Search
2012-03-08
Arama
7.
Print version
2014-11-03
Sürümü yazdır
8.
GNOME Online Accounts is a service which runs in the background and which you can authorize to access your online accounts. Applications can then use this service to interact with your online accounts.
2017-10-04
Çevrimiçi Hesaplar, arka planda çalışan ve çevrimiçi hesaplarınıza erişme yetkisi verebileceğiniz bir hizmettir. Uygulamalar bu servisi kullanarak daha sonra çevrimiçi hesaplarınızla etkileşim kurabilir.
9.
The following accounts are supported in Cinnamon:
2017-10-04
Aşağıdaki hesaplar Cinnamon'da desteklenmektedir:
10.
Allows Nemo to connect to Google Drive
2017-10-04
Nemo'nun Google Drive'a bağlanmasına izin verir
11.
Allows Nemo to connect to an OwnCloud server
2017-10-04
Nemo'nun OwnCloud sunucusuna bağlanmasına izin verir
12.
The following accounts are supported in GNOME applications:
2017-10-04
Aşağıdaki hesaplar GNOME uygulamalarında desteklenir:
13.
Launcher Properties
2019-11-16
Başlatıcı Özellikleri
14.
Name:
2013-05-07
İsim:
15.
Command:
2013-05-07
Komut:
16.
Comment:
2019-11-16
Açıklama:
17.
Browse
2019-11-16
Gözat
18.
Launch in Terminal?
2019-11-16
Uçbirimde Başlat?
19.
Directory Properties
2019-11-16
Dizin Özellikleri
20.
Main Menu
2014-11-03
Ana Menü
21.
Restore System Configuration
2014-11-03
Sistem Ayarlarını Sıfırla
22.
Restore the default menu layout
2014-11-03
Varsayılan menü düzenine sıfırla
24.
_New Menu
2014-11-03
Yeni _Menü
25.
Ne_w Item
2021-09-11
Ye_ni Öge
2014-11-03
Ye_ni Öğe
26.
Cut
2020-11-27
Kes
27.
Copy
2012-03-12
Kopyala
29.
Delete
2019-11-16
Sil
30.
Properties
2020-11-27
Özellikler
31.
Edit Desktop File
2020-11-27
Başlatıcı Dosyasını Düzenle
34.
Add/Edit Launcher
2019-11-16
Başlatıcı Ekle/Düzenle
35.
Type:
2019-11-16
Tür:
36.
Title:
2019-11-16
Başlık:
37.
Program:
2019-11-16
Uygulama:
38.
Icon Name
2019-11-16
Simge Adı
39.
Application
2019-11-16
Uygulama
40.
Custom Application
2019-11-16
Özel Uygulama
41.
Execution of '%s' failed:
2021-09-12
'%s' işlemi başarısız oldu:
42.
Are you sure you want to remove '%s'?
2020-05-14
'%s' ögesini silmek istediğinize emin misiniz?
43.
Remove '%s'
2016-11-05
Sil '%s'
44.
About...
2014-10-22
Hakkında...
45.
Configure...
2013-08-26
Yapılandır...
46.
This applet does not support panels of that type. This can cause visual glitches in the panel.
2018-07-31
Bu uygulamacık, bu panel türünü desteklemiyor. Bu, panelde görsel sorunlara neden olabilir.
2017-10-04
Bu uygulamacık bu panel türünü desteklemiyor. Bu panelde görsel sorunlara neden olabilir.
47.
Would you like to continue using it anyway, remove it from the panel, or try to move it to a different panel?
2017-10-27
Her şeye rağmen bunu kullanmaya devam etmek istiyor musunuz, bunu panelden silmeyi veya farklı bir panele taşımayı denemek ister misiniz?
48.
Leave it
2017-10-27
Bunu bırak
49.
Remove it
2017-10-27
Bunu sil
50.
Move to another panel
2019-09-21
Diğer panele taşı
2017-10-04
Diğer panel taşı
51.
A suitable panel could not be found. The applet has been removed instead.
2017-10-04
Uygun bir panel bulunamadı. Bunun yerine uygulama kaldırıldı.