Translations by MountainLynx

MountainLynx has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 195 results
8.
GNOME Online Accounts is a service which runs in the background and which you can authorize to access your online accounts. Applications can then use this service to interact with your online accounts.
2019-03-08
GNOME Spletni Računi je storitev ki teče v ozadju in kateri lahko dovolite dostop do svojih spletnih računov. Aplikacije lahko potem uporabijo to storitev za interakcijo z vašimi spletnimi računi.
9.
The following accounts are supported in Cinnamon:
2019-03-07
V Cinnamon-u so podprti naslednji računi:
10.
Allows Nemo to connect to Google Drive
2019-03-07
Dovoli da se Nemo poveže na Google Drive
11.
Allows Nemo to connect to an OwnCloud server
2019-03-07
Dovoli da se Nemo poveže na strežnik OwnCloud
12.
The following accounts are supported in GNOME applications:
2019-03-07
V GNOME aplikacijah so podprti naslednji računi:
46.
This applet does not support panels of that type. This can cause visual glitches in the panel.
2019-03-07
Ta applet ne podpira teh vrst panelov. To lahko povzroči vizualne napake v panelu.
47.
Would you like to continue using it anyway, remove it from the panel, or try to move it to a different panel?
2019-03-07
Bi želeli nadaljevati z uporabo, ga odstraniti z panela, ali ga premakniti na drug panel?
48.
Leave it
2019-03-07
Obdrži
49.
Remove it
2019-03-07
Odstrani
50.
Move to another panel
2019-03-07
Premakni na drug panel
51.
A suitable panel could not be found. The applet has been removed instead.
2019-03-07
Ustreznega panela ni bilo mogoče najti. Applet je bil odstranjen.
52.
Certain applets do not allow multiple instances or were at their max number of instances so were not copied
2019-03-07
Določeni appleti niso bili kopirani, ker ne dovolijo zagona večih instanc ali pa je bilo zagnanih že maksimalno število instanc
78.
You don't have any panels added. Do you want to open panel settings?
2019-03-07
Nimate dodanih panelov. Želite odpreti nastavitve panelov?
90.
Are you sure you want to restore all settings to default?
2019-03-07
Ste prepričani da želite ponastaviti vse nastavitve na privzete vrednosti?
112.
Use the arrow or numeric keys to switch workspaces while dragging
2019-03-07
Uporabite tipke puščic ali številčnice za menjavo delovnih površin med vlečenjem
147.
Move to monitor
2019-03-07
Premakni na zaslon
152.
Recent
2019-03-07
Nedavno
154.
Unpin from Panel
2019-03-07
Odpni iz Panela
155.
Pin to Panel
2019-03-07
Pripni na Panel
156.
Remove from Autostart
2019-03-07
Odstani iz samodejnega zagona
157.
Add to Autostart
2019-03-07
Dodaj v samodejni zagon
158.
Create Shortcut
2019-03-07
Ustvari Bližnjico
244.
%d second ago
%d seconds ago
2019-03-07
pred %d sekundami
pred %d sekundo
pred %d sekundama
pred %d sekundami
245.
%d minute ago
%d minutes ago
2019-03-07
pred %d minutami
pred %d minuto
pred %d minutama
pred %d minutami
246.
Click to toggle the on-screen keyboard
2019-03-08
Kliknite za preklop zaslonske tipkovnice
247.
Click to enable the on-screen keyboard
2019-03-07
Kliknite da omogočite zaslonsko tipkovnico
249.
Panel launchers
2019-03-08
Panelni zaganjalniki
250.
Battery full
2019-03-07
Baterija polna
251.
Battery almost full
2019-03-07
Baterija skoraj polna
252.
Battery good
2019-03-08
Baterija vredu
253.
Low battery
2019-03-07
Prazna baterija
254.
Critically low battery
2019-03-07
Kritično prazna baterija
270.
Charging - %d hour until fully charged
Charging - %d hours until fully charged
2019-03-08
Polnjenje - %d ur do napolnjenosti
Polnjenje - %d ura do napolnjenosti
Polnjenje - %d uri do napolnjenosti
Polnjenje - %d ure do napolnjenosti
274.
Charging - %d minute until fully charged
Charging - %d minutes until fully charged
2019-03-07
Polnjenje - %d minut do napolnjenosti
Polnjenje - %d minuta do napolnjenosti
Polnjenje - %d minuti do napolnjenosti
Polnjenje - %d minute do napolnjenosti
277.
Using battery power - %d hour remaining
Using battery power - %d hours remaining
2019-03-08
Baterija v uporabi - preostaja %d ur
Baterija v uporabi - preostaja %d ura
Baterija v uporabi - preostajata %d uri
Baterija v uporabi - preostajajo %d ure
278.
Using battery power - %d %s %d %s remaining
2019-03-08
Baterija v uporabi - preostaja %d %s %d %s
279.
Using battery power - %d minute remaining
Using battery power - %d minutes remaining
2019-03-08
Baterija v uporabi - preostaja %d minut
Baterija v uporabi - preostaja %d minuta
Baterija v uporabi - preostajata %d minuti
Baterija v uporabi - preostajajo %d minute
292.
Click to show the desktop or middle-click to show the desklets
2019-03-08
Klikni za prikaz namizja ali klikni s sredinsko tipko za prikaz deskletov
293.
Show Desklets
2019-03-07
Prikaži Desklet-e
327.
Choose player controls
2019-03-08
Izberi kontrole predvajalnika
338.
Remove 'Window list'
2019-03-08
Odstrani 'Seznam oken'
359.
The name cannot be empty.
2019-03-07
Ime ne more biti prazno.
362.
Cannot create the launcher at this location. Add to the desktop instead?
2019-03-08
Na tej lokaciji ni mogoče ustvariti zaganjalnika. Ga namesto tega dodam na namizje?
364.
Would you like to add this launcher to the menu also? It will be placed in the Other category initially.
2019-03-08
Bi želeli ta zaganjalnik dodati tudi v meni? Sprva bo postavljen v kategorijo Ostalo.
388.
Nvidia Settings
2019-03-08
Nvidia Nastavitve
392.
Package Management
2019-03-08
Upravljanje Paketov
410.
An error occurred. Your password was not changed.
2019-03-07
Prišlo je do napake. Geslo ni bilo spremenjeno.
420.
The username must consist of only: - lower case letters (a-z) - numerals (0-9) - '.', '-', and '_' characters
2019-03-08
Uporabniško ime mora vsebovati samo: - male črke (a-z) - števila (0-9) - znake '.', '-', in '_'
440.
This user is currently logged in
2019-03-07
Ta uporabnik je trenutno prijavljen
446.
Previous instance
2019-03-07
Prejšnja instanca