Translations by Mariusz

Mariusz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 112 results
7.
Print version
2017-12-05
13.
Launcher Properties
2019-11-24
Właściwości aktywatora
16.
Comment:
2019-11-21
Komentarz:
17.
Browse
2019-11-24
Przeglądaj
19.
Directory Properties
2019-11-24
Właściwości katalogu
30.
Title:
2019-11-21
Tytuł:
31.
Program:
2019-11-21
Program:
32.
Icon Name
2019-11-21
Nazwa ikony
33.
Application
2019-11-21
Aplikacja
62.
Cinnamon started successfully, but one or more applets, desklets or extensions failed to load.
2014-11-12
Środowisko graficzne Cinnamon zostało uruchomione pomyślnie, ale jedno z apletów, deskletów lub rozszerzeń nie załadowało się poprawnie.
80.
Add a new panel
2019-11-21
Dodaj nowy panel
85.
Are you sure you want to restore all settings to default?
2017-05-30
Jesteś pewien, że chcesz przywrócić wszystkie ustawienia domyślne?
95.
Use the arrow or numeric keys to switch workspaces while dragging
2018-11-17
Użyj klawiszy strzałek lub klawiszy numerycznych, aby przełączać przestrzenie robocze podczas przeciągania
122.
Move to monitor
2018-11-13
Przesuń na monitor
125.
Grouped window list
2018-11-17
Lista okien pogrupowanych
127.
Recent
2018-11-13
Ostatnie
128.
New Window
2018-11-13
Nowe okno
129.
Unpin from Panel
2018-11-17
Odepnij z panelu
130.
Pin to Panel
2018-11-13
Przypnij do Panelu
131.
Remove from Autostart
2018-11-13
Usuń z autostartu
132.
Add to Autostart
2018-11-13
Dodaj do Autostartu
133.
Create Shortcut
2018-11-13
Utwórz skrót
142.
Apps inhibiting power management:
2018-11-17
Aplikacje ograniczające zarządzanie energią:
154.
This file is no longer available
2017-05-30
Ten plik nie jest już dostępny
222.
Battery full
2018-11-13
Bateria naładowana
223.
Battery almost full
2018-11-13
Bateria prawie pełna
224.
Battery good
2018-11-13
Dobry poziom baterii
225.
Low battery
2018-11-13
Niski poziom naładowania baterii
226.
Critically low battery
2018-11-13
Krytyczny poziom naładowania baterii
267.
Click to pause the slideshow
2014-11-12
Naciśnij, aby zatrzymać pokaz slajdów
268.
Click to resume the slideshow
2014-11-12
Naciśnij, aby wznowić pokaz slajdów
269.
The slideshow is disabled
2014-11-12
Pokaz slajdów został wyłączony
271.
Next Background
2014-11-12
Następne tło
371.
Disks
2019-11-24
Dyski
432.
Random
2018-11-13
Losowo
449.
Hour
2019-11-24
Godzina
462.
About
2017-12-05
O programie
470.
Install
2017-12-05
Zainstaluj
500.
Installing %s
2017-11-30
Instalowanie %s
501.
An error occurred during the installation of %s. Please report this incident to its developer.
2017-11-30
Wystąpił problem podczas instalacji %s. Prosimy zgłosić ten incydent twórcy programu.
502.
Uninstalling %s
2017-11-30
Odinstalowywanie %s
505.
Add new entry
2017-05-30
Dodaj nowy wpis
506.
Remove selected entry
2017-05-30
Usuń wybrany wpis
507.
Edit selected entry
2017-05-30
Edytuj wybrany wpis
508.
Move selected entry up
2017-05-30
Przesuń zaznaczony wpis w górę
509.
Move selected entry down
2017-05-30
Przesuń zaznaczony wpis w dół
510.
Edit entry
2017-05-30
Edytuj wpis
603.
Manage
2017-12-05
Zarządzaj
604.
Download
2017-12-05
Pobierz
625.
Play backgrounds as a slideshow
2015-07-18
Tło pulpitu jako pokaz slajdów