Translations by Rafał Olejnik

Rafał Olejnik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
25.
Add
2012-03-08
Dodaj
67.
Open
2012-03-08
Otwórz
68.
Remove
2012-03-08
Usuń
69.
System Information
2012-03-08
Informacje o systemie
72.
OK
2012-03-08
OK
87.
Failed to unmount '%s'
2012-03-08
Odmontowanie '%s' nie powiodło się
88.
Retry
2012-03-08
Ponów
109.
Zoom
2012-03-08
Powiększ
117.
High Contrast
2012-03-08
Wysoki kontrast
126.
Places
2012-03-08
Miejsca
148.
Add to panel
2012-03-08
Dodaj do panelu
149.
Add to desktop
2012-03-08
Dodaj do pulpitu
150.
Remove from favorites
2012-03-08
Usuń z ulubionych
151.
Add to favorites
2012-03-08
Dodaj do ulubionych
157.
All Applications
2012-03-08
Wszystkie Aplikacje
158.
Menu
2012-03-08
Menu
161.
Logout
2012-03-08
Wyloguj się
164.
Shutdown the computer
2012-03-08
Wyłącz komputer
166.
<unknown>
2012-03-08
<nieznany>
170.
connecting...
2012-03-08
nawiązywanie połączenia...
174.
unavailable
2012-03-08
niedostępne
181.
Bluetooth
2012-03-08
Bluetooth
185.
Auto %s
2012-03-08
Automatyczne %s
188.
Network Manager
2012-03-08
Menedżer sieci
196.
Connection failed
2012-03-08
Połączenie nieudane
199.
No connection
2012-03-08
Brak połączenia
206.
Wireless connection
2012-03-08
Połączenie bezprzewodowe
228.
Laptop battery
2012-03-08
Bateria laptopa
229.
UPS
2012-03-08
UPS
230.
Monitor
2012-03-08
Monitor
231.
Mouse
2012-03-08
Mysz
232.
Keyboard
2012-03-08
Klawiatura
234.
Cell phone
2012-03-08
Telefon komórkowy
235.
Media player
2012-03-08
Odtwarzacz multimediów
237.
Computer
2012-03-08
Komputer
244.
hour
hours
2012-03-08
godzina
godziny
245.
minute
minutes
2012-03-08
minuta
minuty
301.
Sound Settings
2012-03-08
Ustawienia dźwięku
391.
Administrator
2012-03-08
Administrator
1378.
Icon
2012-03-08
Ikona