Translations by Kacper Paczos

Kacper Paczos has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 114 results
994.
Size
2018-12-19
Rozmiar wskaźnika
995.
Smaller
2018-12-19
Mniejsza
996.
Larger
2018-12-19
Większa
998.
Acceleration
2018-12-19
Prędkość wskaźnika
1007.
Tap to click
2018-12-19
Dotknij, aby kliknąć
1029.
Show notifications on the bottom side of the screen
2018-06-07
Pokaż powiadomienia przy dolnej krawędzi ekranu
1060.
Manage Cinnamon panel settings
2018-12-19
Zarządzaj ustawieniami panelu Cinnamon
1106.
Batteries
2018-12-19
Akumulatory
1198.
Volume:
2018-12-19
Czułość:
1199.
Softer
2018-12-19
Mniejsza
2018-12-19
Ciszej
1200.
Louder
2018-12-19
Większa
1205.
Rear
2018-12-19
Tył
1206.
Front
2018-12-19
Przód
1207.
Soft
2018-12-19
Ciszej
1208.
Loud
2018-12-19
Głośniej
1221.
Sounds
2018-06-07
Efekty dźwiękowe
1222.
Sounds Volume
2018-06-07
Głośność efektów dźwiękowych
1223.
No application is currently playing or recording audio.
2018-06-07
Żaden program obecnie nie odtwarza ani nie nagrywa dźwięku.
1224.
Amplification
2018-06-07
Wzmocnienie
1225.
Maximum volume: %d
2018-06-07
Maksymalna głośność: %d
1226.
Reduced
2018-12-19
Zredukuj
2018-06-14
Zmniejszone
2018-06-14
Mniejsze
2018-06-13
Zredukowano
1227.
Amplified
2018-12-19
Wzmocnij
2018-06-14
Zwiększone
2018-06-13
Wzmocnienie
1238.
%s s
2018-06-13
%s s
1287.
Click to change your picture
2018-12-19
Kliknij, aby zmienić swój obraz konta
1293.
Internal Error
2018-06-13
Błąd wewnętrzny
1335.
Location of newly opened windows
2018-12-19
Położenie nowo otwartych okien
1339.
Edge resistance with other windows and monitor boundaries
2018-12-18
Opór krawędzi monitora i okien pomiędzy sobą
1365.
Only use workspaces on primary monitor (requires Cinnamon restart)
2018-12-19
Używaj obszarów roboczych tylko na głównym monitorze (wymaga restartu Cinnamon)
1408.
A Cinnamon applet to control sound and music
2018-12-19
Aplet Cinnamon do kontrolowania dźwięku i muzyki
1421.
Keep album art aspect ratio
2018-06-13
Utrzymuje proporcje okładek albumów
1425.
Main Cinnamon window list with app grouping
2018-12-19
Główna lista okien Cinnamon wraz z grupowaniem aplikacji
1435.
Window title (only for the focused window)
2018-12-18
Belka tytułowa okna (tylko dla aktywnego okna)
1437.
Cycle apps
2018-12-23
Przewijaj aplikacje
1438.
Cycle windows
2018-12-23
Przewijaj okna
1440.
Toggle activation of last focused window
2018-12-23
Przełącz aktywację ostatnio wybranego okna
1444.
Group windows by application
2018-12-18
Grupuj okna aplikacji
1450.
Delay before showing thumbnails
2018-12-23
Opóźnij przed wyświetleniem miniatur
1454.
Thumbnail size
2018-06-13
Rozmiar miniatury
1456.
Cycle windows on mouse wheel scroll
2018-12-18
Przełączaj okna podczas przewijania kółkiem myszy
1460.
Sort thumbnails according to the last focused windows
2018-12-23
Sortuj miniatury zgodnie z ostatnio używanymi oknami
1461.
Highlight the thumbnail of the last focused window
2018-12-18
Wyróżnij miniaturkę ostatnio aktywnego okna
1462.
Click to show thumbnails
2018-12-23
Kliknij, aby wyświetlić miniatury
1466.
Shows the "New Window" option in an app's context menu if it doesn't already have one from the app's own action menu items.
2018-12-23
Pokazuje opcję "Nowe okno" w menu kontekstowym aplikacji, jeśli nie ma jej jeszcze w menu aplikacji.
1467.
Apply the monitor move option to all windows
2018-12-23
Zastosuj opcję przeniesienia do monitora wszystkich okien aplikacji.