Translations by Piotr Drąg

Piotr Drąg has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

114 of 14 results
287.
No Shuffle
2017-05-05
Nie losuj
553.
Show keyboard only when the user activates it
2017-05-05
Pokaż klawiaturę tylko wtedy, gdy użytkownik ją aktywuje
635.
Format
2017-05-05
Format
762.
Rgba
2018-01-08
RGBA
776.
RGBA Order
2018-01-08
Kolejność RGBA
777.
The order of subpixel elements on an LCD screen, only used when antialiasing is set to 'rgba'
2018-01-08
Kolejność podpikseli ekranu LCD, wykorzystywane jedynie przy wybranej opcji "rgba"
937.
Home folder
2017-05-05
Katalog domowy
1103.
Enable Hybrid Sleep
2018-01-08
Włącz uśpienie hybrydowe
1104.
Replaces Suspend with Hybrid Sleep
2018-01-08
Zastępuje opcję wstrzymania uśpieniem hybrydowym
1121.
Empty
2017-05-05
Puste
1271.
Window Tiling
2017-05-05
Ułożenie okien
1414.
Toggle Mute
2018-05-22
Przełącz wyciszenie
1417.
Toggle Play / Pause
2018-05-22
Przełącz Odtwórz / Wstrzymaj
1519.
Settings API Demo
2018-05-22
Demonstracja API ustawień