Translations by Adam Kroczyk

Adam Kroczyk has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
9.
The following accounts are supported in Cinnamon:
2017-10-26
Następujące konta są wspierane w Cinnamon:
42.
Leave it
2017-10-26
Zostaw to
43.
Remove it
2017-10-26
Usuń to
455.
This is a system extension. It cannot be removed.
2017-10-26
To jest rozszerzenie systemowe. Nie można go usunąć
458.
This extension is currently enabled
2017-10-26
To rozszerzenie jest aktualnie włączone
461.
This extension contains function calls that could potentially cause Cinnamon to crash or freeze. If you are experiencing crashes or freezing, please try removing it.
2017-10-26
To rozszerzenie zawiera odwołania do funkcji, które mogłyby potencjalnie spowodować awarię lub zatrzymanie Cinnamon. Jeśli napotkasz awarię bądź spowolnienia, spróbuj usunąć rozszerzenie.
464.
There are multiple instances enabled. Are you sure you want to remove all of them?
2017-10-26
Włączone jest wiele instancji. Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć je wszystkie?
469.
Something went wrong while loading %s. Please make sure you are using the latest version, and then report the issue to its developer.
2017-10-26
Coś poszło nie tak podczas ładowania %s. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji i zgłoś problem do developera.
496.
Downloading images:
2017-10-26
Ściąganie obrazów:
499.
Refreshing the cache
2017-10-26
Odświeżanie cache
501.
An error occurred during the installation of %s. Please report this incident to its developer.
2017-10-26
Wystąpił problem podczas instalacji %s. Zgłoś incydent do jego developera.
503.
A problem occurred while removing %s.
2017-10-26
Wystąpił problem podczas usuwania %s.
545.
At the bottom of the screen
2017-10-26
Na dole ekranu
546.
At the top of the screen
2017-10-26
Na górze ekranu
547.
Keyboard position
2017-10-26
Pozycja klawiatury
550.
Half of the screen
2017-10-26
Połowa ekranu
551.
Keyboard size
2017-10-26
Wielkość klawiatury
606.
Reset all
2017-10-26
Resetuj wszystko
607.
Previous Panel
2017-10-26
Poprzedni panel
1010.
Left click only
2017-10-26
Tylko lewy klik
1012.
Emulate mouse buttons
2017-10-26
Emuluj przyciski myszy
1019.
Scrolling method
2017-10-26
Metoda przewijania