Translations by Marcin Wilk

Marcin Wilk has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 105 results
2.
Failed to launch '%s'
2012-03-07
Nie udało się uruchomić '%s'
76.
Panel settings
2012-03-07
Ustawienia Panelu
82.
Restart Cinnamon
2012-03-07
Restartuj Cinnamon
83.
Looking Glass
2012-03-08
Lupa
84.
Restore all settings to default
2012-03-07
Przywróć ustawienia domyślne
89.
Connect to...
2012-03-07
Połącz z...
90.
Please enter a command:
2012-03-07
Proszę podać polecenie:
96.
No open windows
2013-01-27
Brak otwartych okien
97.
Close
2012-03-08
Zamknij
105.
Move to monitor %d
2013-01-27
Przesuń na monitor %d
107.
Unmaximize
2012-03-08
Zlikwiduj Maksymalizację
111.
Screen Keyboard
2012-03-07
Klawiatura Ekranowa
118.
Large Text
2012-03-07
Wielkie Litery
119.
Date and Time Settings
2012-03-07
Ustawienia Daty i Czasu
145.
Show Keyboard Layout
2012-03-07
Pokaż Układ Klawiatury
162.
Leave the session
2012-03-07
Pozostaw sesję
167.
disabled
2012-03-08
wyłączone
169.
disconnecting...
2012-03-07
rozłączanie...
172.
firmware missing
2012-03-07
brak oprogramowania wewnętrznego
173.
cable unplugged
2012-03-07
przewód odłączony
177.
Connected (private)
2012-03-07
Połączony (prywatne)
183.
Auto broadband
2012-03-07
Automatyczne połączenie broadband
184.
Auto dial-up
2012-03-07
Automatyczne połączenie dial-up
186.
Auto bluetooth
2012-03-07
Automatyczne połączenie bluetooth
187.
Auto wireless
2012-03-07
Automatyczne połączenie sieci bezprzewodowej
194.
Network Settings
2012-03-08
Ustawienia sieciowe
197.
Activation of network connection failed
2012-03-07
Uruchamienie sieci nie powiodło się
198.
Networking is disabled
2012-03-07
Sieć jest wyłączona
200.
Connecting to the cellular network...
2012-03-07
Łaczenie z siecią komórkową...
201.
Connecting to the wireless network...
2012-03-07
Łączenie z siecią bezprzewodową...
202.
Connecting to the wired network...
2012-03-07
Łączenie z siecią przewodową...
203.
Connecting to the VPN...
2012-03-07
Łączenie z VPN...
204.
Connecting to the network...
2012-03-07
Łączenie z siecią...
205.
Connected to the wireless network
2012-03-07
Połączony z siecia bezprzewodową
207.
Connected to the wired network
2012-03-07
Połączony z siecia przewodową
208.
Connected to the cellular network
2012-03-07
Połączony z siecia komórkową
209.
Connected to the VPN
2012-03-07
Połączony z VPN
210.
Connected to the network
2012-03-07
Połączony z siecia
227.
AC adapter
2012-03-08
Zasilacz sieciowy
233.
PDA
2012-03-08
Urządzenie PDA
236.
Tablet
2012-03-08
Tablet
240.
Power Settings
2012-03-08
Ustawienia energii
246.
Charging - %d minute until fully charged
Charging - %d minutes until fully charged
2015-07-28
Ładowanie - %d minuta do pełnego naładowania
Ładowanie - %d minut do pełnego naładowania
Ładowanie - %d minut do pełnego naładowania
249.
Using battery power - %d hour remaining
Using battery power - %d hours remaining
2015-07-28
Używanie zasilania bateryjnego - pozostała %d godzina
Używanie zasilania bateryjnego - pozostało %d godzin
Używanie zasilania bateryjnego - pozostało %d godzin
251.
Using battery power - %d minute remaining
Using battery power - %d minutes remaining
2015-07-28
Używanie zasilania bateryjnego - pozostała %d minuta
Używanie zasilania bateryjnego - pozostało %d minut
Używanie zasilania bateryjnego - pozostało %d minut
258.
Removable drives
2012-03-07
Pamięci odłączane
286.
Consecutive Playing
2015-07-28
Seryjne Odtwarzanie
287.
No Shuffle
2015-07-28
Nie Losuj
302.
Are you sure you want to delete all items from the trash?
2012-03-07
Czy napewno chcesz usunąć wszystko z kosza?
320.
Display
2012-03-08
Wyświetl