Translations by Michał Rzepiński

Michał Rzepiński has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

149 of 49 results
152.
Uninstall
2013-06-12
Odinstaluj
256.
Recent documents
2013-06-12
Ostatnio używane dokumenty
419.
Import from a file
2013-06-12
Importuj z pliku
420.
Export to a file
2013-06-12
Eksportuj do pliku
421.
Reset to defaults
2013-06-12
Przywróć domyślne
425.
JSON files
2013-06-12
Pliki JSON
426.
Select a JSON file to import
2013-06-12
Wybierz plik JSON do zaimportowania
433.
Show
2013-06-12
Pokaż
452.
Configure
2013-06-12
Konfiguruj
465.
Are you sure you want to completely remove %s?
2013-06-12
Czy jesteś pewny, że chcesz kompletnie usunąć %s?
473.
Sort by
2013-06-12
Sortuj według
477.
More info
2013-06-12
Więcej informacji
488.
Pick an accelerator
2013-06-12
Wybierz akcelerator
504.
Details: %s
2013-06-12
Szczegóły: %s
822.
Workspaces
2013-06-12
Obszary robocze
851.
Toggle showing window on all workspaces
2013-07-13
Przełącz pokazywanie okna na wszystkich obszarach roboczych
876.
Move window to left workspace
2013-07-13
Przesuń okno na obszar roboczy po lewej
877.
Move window to right workspace
2013-07-13
Przesuń okno na obszar roboczy po prawej
878.
Move window to workspace 1
2013-07-13
Przenieś okno na obszar roboczy nr 1
879.
Move window to workspace 2
2013-07-13
Przenieś okno na obszar roboczy nr 2
880.
Move window to workspace 3
2013-07-13
Przenieś okno na obszar roboczy nr 3
881.
Move window to workspace 4
2013-07-13
Przenieś okno na obszar roboczy nr 4
882.
Move window to workspace 5
2013-07-13
Przenieś okno na obszar roboczy nr 5
883.
Move window to workspace 6
2013-07-13
Przenieś okno na obszar roboczy nr 6
884.
Move window to workspace 7
2013-07-13
Przenieś okno na obszar roboczy nr 7
885.
Move window to workspace 8
2013-07-13
Przenieś okno na obszar roboczy nr 8
886.
Move window to workspace 9
2013-07-13
Przenieś okno na obszar roboczy nr 9
887.
Move window to workspace 10
2013-07-13
Przenieś okno na obszar roboczy nr 10
888.
Move window to workspace 11
2013-07-13
Przenieś okno na obszar roboczy nr 11
889.
Move window to workspace 12
2013-07-13
Przenieś okno na obszar roboczy nr 12
894.
Switch to left workspace
2013-07-13
Przełącz na lewy obszar roboczy
895.
Switch to right workspace
2013-07-13
Przełącz na prawy obszar roboczy
1295.
windows, titlebar, edge, switcher, window list, attention, focus
2013-06-12
okna, pasek tytułowy, krawędź, przełącznik, lista okien, uwaga, skupienie
2013-06-12
okna, tytuł okna, krawędź, przełącznik, lista okien, uwaga, skupienie
1344.
Icons and thumbnails
2013-06-12
Ikony i miniatury
1345.
Icons and window preview
2013-06-12
Podgląd ikon i okna
2013-06-12
Ikony i podgląd okna
1346.
Window preview (no icons)
2013-06-12
Podgląd okna (bez ikon)
1348.
Timeline (3D)
2013-06-12
Oś czasu (3D)
1356.
Enable workspace OSD
2013-07-13
Włącz obszar roboczy OSD
2013-07-13
1358.
Workspace OSD duration
2013-07-13
Czas trwania obszaru roboczego OSD
2013-07-13
1359.
Workspace OSD horizontal position
2013-07-13
Pozycja horyzontalna obszaru roboczego OSD
1360.
percent of the monitor's width
2013-06-12
procent szerokości monitora
1361.
Workspace OSD vertical position
2013-07-13
Pozycja pionowa obszaru roboczego OSD
1362.
percent of the monitor's height
2013-06-12
procent wysokości monitora
1364.
Allow cycling through workspaces
2013-06-12
Zezwalaj przewijanie przez obszary robocze
1365.
Only use workspaces on primary monitor (requires Cinnamon restart)
2013-06-12
Używaj obszarów roboczych tylko na głównym monitorze (wymaga restartu Cinnamona)