Translations by Mateusz Łukasik

Mateusz Łukasik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 218 results
3.
Home
2012-08-04
Ktoś powinien przejrzeć to tłumaczenie
7.
Print version
2014-11-11
Wyświetla wersję
52.
Remove this desklet
2013-02-04
Usuń ten desklet
53.
Are you sure you want to remove workspace "%s"?
2013-02-04
Czy na pewno chcesz usunąć obszar roboczy "%s"?
54.
Invalid overview options: Incorrect number of corners
2013-02-04
Błędne ustawienie opcji: Nieprawidłowa ilość narożników
55.
Execution time (ms):
2015-05-21
Czas realizacji (ms):
56.
Loaded successfully
2015-05-21
Wczytywanie zakończone
73.
Select position of new panel. Esc to cancel.
2015-05-21
Wybierz nową pozycję nowego panelu. Esc aby zakończyć
74.
Select new position of panel. Esc to cancel.
2015-05-21
Wybierz nową pozycję panelu. Esc aby zakończyć
79.
Move
2015-05-21
Przesuń
104.
Move to a new workspace
2013-02-04
Przesuń na nowy obszar roboczy
121.
Move to the other monitor
2016-05-08
Przenieś na inny monitor
124.
Preferences
2013-06-04
Preferencje
137.
Power management
2015-05-21
Zarządzanie zasilaniem
144.
Notifications
2012-08-04
Powiadamianie
211.
Clear notifications
2012-08-04
Czyszczenie powiadomień
213.
No notifications
2012-08-04
Brak powiadomień
241.
Charging
2015-05-21
Ładowanie
247.
Fully charged
2015-05-21
Naładowany
248.
Using battery power
2015-05-21
Na zasilaniu z akumulatora
252.
Printers
2013-06-04
Drukarki
257.
No recent documents
2012-08-04
Brak ostatnich dokumentów
264.
YOU USED THE HOTKEY!!!
2013-06-04
UŻYŁEŚ KLAWISZA SKRÓTU!
270.
Slideshow
2014-11-11
Pokaz slajdów
288.
Pause
2015-05-21
Wstrzymaj
291.
Shuffle
2013-09-09
Wymieszaj
294.
Applications
2015-05-21
Programy
312.
All windows
2012-08-04
Wszystkie okna
317.
Left
2014-11-11
Lewo
318.
Right
2014-11-11
Prawo
319.
Upside-down
2014-11-11
Do góry nogami
323.
Add new launcher
2013-02-04
Dodaj nowy aktywator
324.
Edit launcher
2013-02-04
Edytuj aktywator
325.
Photo Frame
2013-02-04
Ramka do zdjęć
336.
Choose a command
2015-06-14
Wybierz komendę
339.
Please type an away message for the lock screen
2013-02-04
Proszę wpisać wiadomość nieobecności dla ekranu blokady
340.
Appearance
2013-06-04
Wygląd
341.
Hardware
2013-06-04
Sprzęt
344.
network, wireless, wifi, ethernet, broadband, internet
2013-06-04
sieci, bezprzewodowe, wifi, ethernet, szerokopasmowe, internet
345.
Color
2013-06-04
Kolor
346.
color, profile, display, printer, output
2013-06-04
kolor, profil, wyświetlacz, drukarkę, wyjście
349.
printers, laser, inkjet
2013-06-04
drukarki, laserowe, atramentowe
350.
Firewall
2013-06-04
Zapora sieciowa
351.
firewall, block, filter, programs
2013-06-04
firewall, blokada, filtr, programy
352.
Languages
2013-06-04
Języki
356.
Login Window
2014-11-11
Ekran logowania
363.
Software Sources
2013-06-04
Źródła oprogramowania
368.
bluetooth, dongle, transfer, mobile
2013-06-04
bluetooth, adapter, transfer, mobilne
373.
Back to all settings
2015-06-14
Powrót do wszystkich ustawień
396.
Invalid username
2015-05-21
Nieprawidłowa nazwa użytkownika