Translations by Mateusz Łukasik

Mateusz Łukasik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 217 results
3.
Home
2012-08-04
Ktoś powinien przejrzeć to tłumaczenie
7.
Print version
2014-11-11
Wyświetla wersję
13.
Appearance
2013-06-04
Wygląd
14.
Color
2013-06-04
Kolor
64.
Remove this desklet
2013-02-04
Usuń ten desklet
65.
Are you sure you want to remove workspace "%s"?
2013-02-04
Czy na pewno chcesz usunąć obszar roboczy "%s"?
70.
Invalid overview options: Incorrect number of corners
2013-02-04
Błędne ustawienie opcji: Nieprawidłowa ilość narożników
71.
Execution time (ms):
2015-05-21
Czas realizacji (ms):
72.
Loaded successfully
2015-05-21
Wczytywanie zakończone
89.
Select position of new panel. Esc to cancel.
2015-05-21
Wybierz nową pozycję nowego panelu. Esc aby zakończyć
90.
Select new position of panel. Esc to cancel.
2015-05-21
Wybierz nową pozycję panelu. Esc aby zakończyć
95.
Move
2015-05-21
Przesuń
131.
_Close
2015-05-21
_Zamknij
139.
Move to a new workspace
2013-02-04
Przesuń na nowy obszar roboczy
174.
Move to the other monitor
2016-05-08
Przenieś na inny monitor
190.
Power management
2015-05-21
Zarządzanie zasilaniem
197.
Notifications
2012-08-04
Powiadamianie
214.
No recent documents
2012-08-04
Brak ostatnich dokumentów
268.
Clear notifications
2012-08-04
Czyszczenie powiadomień
270.
No notifications
2012-08-04
Brak powiadomień
298.
Charging
2015-05-21
Ładowanie
304.
Fully charged
2015-05-21
Naładowany
305.
Using battery power
2015-05-21
Na zasilaniu z akumulatora
309.
Printers
2013-06-04
Drukarki
320.
YOU USED THE HOTKEY!!!
2013-06-04
UŻYŁEŚ KLAWISZA SKRÓTU!
326.
Slideshow
2014-11-11
Pokaz slajdów
344.
Pause
2015-05-21
Wstrzymaj
347.
Shuffle
2013-09-09
Wymieszaj
350.
Applications
2015-05-21
Programy
368.
All windows
2012-08-04
Wszystkie okna
373.
Left
2014-11-11
Lewo
374.
Right
2014-11-11
Prawo
375.
Upside-down
2014-11-11
Do góry nogami
379.
Edit launcher
2013-02-04
Edytuj aktywator
380.
Photo Frame
2013-02-04
Ramka do zdjęć
391.
Choose a command
2015-06-14
Wybierz komendę
394.
Please type an away message for the lock screen
2013-02-04
Proszę wpisać wiadomość nieobecności dla ekranu blokady
395.
Preferences
2013-06-04
Preferencje
396.
Hardware
2013-06-04
Sprzęt
399.
network, wireless, wifi, ethernet, broadband, internet
2013-06-04
sieci, bezprzewodowe, wifi, ethernet, szerokopasmowe, internet
400.
color, profile, display, printer, output
2013-06-04
kolor, profil, wyświetlacz, drukarkę, wyjście
403.
printers, laser, inkjet
2013-06-04
drukarki, laserowe, atramentowe
404.
Firewall
2013-06-04
Zapora sieciowa
405.
firewall, block, filter, programs
2013-06-04
firewall, blokada, filtr, programy
406.
Languages
2013-06-04
Języki
410.
Login Window
2014-11-11
Ekran logowania
417.
Software Sources
2013-06-04
Źródła oprogramowania
422.
bluetooth, dongle, transfer, mobile
2013-06-04
bluetooth, adapter, transfer, mobilne
427.
Back to all settings
2015-06-14
Powrót do wszystkich ustawień
450.
Invalid username
2015-05-21
Nieprawidłowa nazwa użytkownika