Translations by Jakub

Jakub has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

13 of 3 results
242.
Charging - %d hour until fully charged
Charging - %d hours until fully charged
2015-07-08
Ładowanie - %d godzina do pełnego naładowania
Ładowanie - %d godzin do pełnego naładowania
392.
The username must consist of only: - lower case letters (a-z) - numerals (0-9) - '.', '-', and '_' characters
2015-07-08
Nazwa użytkownika musi zawierać wyłącznie: - małe litery alfabetu (a-z) - liczby (0-9) - znaki '.', '-', oraz '_'
463.
Extension %s is not compatible with current version of cinnamon. Using it may break your system. Load anyway?
2015-07-08
Rozszerzenie %s nie jest kompatybilne z aktualną wersją oprogramowania cinnamon. Używanie go może powodować niestabilność systemu. Załadować mimo to?