Translations by TomekG

TomekG has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

111 of 11 results
8.
GNOME Online Accounts is a service which runs in the background and which you can authorize to access your online accounts. Applications can then use this service to interact with your online accounts.
2017-10-06
GNOME Online Accounts to usługa działająca w tle, która pozwala autoryzować Twój dostęp do kont online. Aplikacje mogą używać tej usługi do łączenia się z kontami online.
9.
The following accounts are supported in Cinnamon:
2017-10-06
W Cinnamon obsługiwane są następujące konta:
10.
Allows Nemo to connect to Google Drive
2017-10-06
Pozwala Nemo połączyć się z Dyskiem Google
11.
Allows Nemo to connect to an OwnCloud server
2017-10-06
Pozwala Nemo połączyć się z serwerem OwnCloud
12.
The following accounts are supported in GNOME applications:
2017-10-06
Następujące konta są obsługiwane w aplikacjach GNOME:
40.
This applet does not support panels of that type. This can cause visual glitches in the panel.
2017-10-06
Ten aplet nie obsługuje paneli tego typu. Może to spowodować w wyświetlaniu panelu.
41.
Would you like to continue using it anyway, remove it from the panel, or try to move it to a different panel?
2017-10-06
Czy mimo to chcesz dalej używać, usunąć go z panelu lub spróbować przenieść go na inny panel?
42.
Leave it
2017-10-06
Zostaw
43.
Remove it
2017-10-06
Usuń
44.
Move to another panel
2017-10-06
Przenieś na inny panel
45.
A suitable panel could not be found. The applet has been removed instead.
2017-10-06
Nie można było odnaleźć odpowiedniego panelu. Aplet został usunięty.