Translations by Andrzej Pruszynski

Andrzej Pruszynski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

17 of 7 results
8.
GNOME Online Accounts is a service which runs in the background and which you can authorize to access your online accounts. Applications can then use this service to interact with your online accounts.
2017-11-22
GNOME Online Accounts to usługa działająca w tle, która pozwala autoryzować Twój dostęp do kont online. Aplikacje mogą używać tej usługi do łączenia się z Twoimi kontami online.
9.
The following accounts are supported in Cinnamon:
2017-11-22
Cinnamon obsługuje następujące konta online:
12.
The following accounts are supported in GNOME applications:
2017-11-22
Aplikacje GNOME obsługują następujące konta online:
40.
This applet does not support panels of that type. This can cause visual glitches in the panel.
2017-11-22
Ten aplet nie obsługuje paneli tego typu, może być przyczyną wizualnych defektów w panelu.
41.
Would you like to continue using it anyway, remove it from the panel, or try to move it to a different panel?
2017-11-22
Czy mimo to nadal chcesz go używać? Usuń go z panelu lub spróbuj przenieść na inny panel?
42.
Leave it
2017-11-22
Nie zmieniaj
455.
This is a system extension. It cannot be removed.
2017-11-22
To jest rozszerzenie systemowe. Nie może być usunięte