Translations by Alexander Mackinnon Jansen

Alexander Mackinnon Jansen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 82 results
2.
Failed to launch '%s'
2012-03-19
Klara ikkje å starte '%s'
27.
Copy
2012-03-19
Kopier
28.
Paste
2012-03-19
Sett inn
32.
Add
2012-10-05
Legg til
33.
Edit
2012-10-05
Endre
41.
Execution of '%s' failed:
2012-03-19
Køyring av '%s' misslukka:
53.
Show Text
2012-03-19
Vis Tekst
54.
Hide Text
2012-03-19
Skjul Tekst
55.
Remove this desklet
2013-07-01
Fjern dette miniprogrammet
56.
Are you sure you want to remove workspace "%s"?
2013-07-01
Er du sikker på at du vil fjerna dette arbeidsområdet «%s»?
61.
Invalid overview options: Incorrect number of corners
2013-07-01
Ugyldige val for oversynet: feil tal på hjørne
83.
Panel settings
2012-03-19
Innstillingar for oppgaveline
92.
Looking Glass
2012-10-05
Spegl
96.
Retry
2012-03-20
Prøv att
109.
Connect to...
2012-03-20
Kople til...
112.
Minimize
2012-10-05
Skjul
113.
Unmaximize
2012-10-05
Forminsk
114.
Maximize
2012-10-05
Dekk skjermen
126.
Move to a new workspace
2013-07-01
Flytt til eit nytt arbeidsområde
127.
Move to monitor %d
2013-07-01
Flytt til skjerm %d
128.
Only on this workspace
2012-10-05
Berre på dette arbeidsområdet
129.
Accessibility
2012-10-28
Tilgong
130.
Zoom
2012-10-28
Forstørring
132.
Screen Keyboard
2012-03-20
Skjermtastatur
134.
Slow Keys
2012-03-20
Treige tastar
139.
Universal Access Settings
2013-07-01
Innstillingar for tilgong
144.
Date and Time Settings
2012-03-20
Innstillingar for dato og tid
170.
Close others
2012-10-05
Lukk andre
181.
Show Character Table
2012-10-05
Vis teiknkart
2012-03-20
Vis teikntabell
183.
Add to panel
2012-03-20
Legg til på oppgaveline
185.
Remove from favorites
2012-03-20
Fjern frå favorittar
192.
Recent Files
2012-10-05
Nylege filar
193.
Clear list
2012-10-28
Tøm liste
2012-10-05
Tøm lista
195.
No recent documents
2012-10-05
Ingen nylege dokument
200.
Leave the session
2012-03-20
Avslutt økta
204.
disabled
2012-03-20
slådd av
205.
unmanaged
2012-10-28
uhandsamma
2012-03-20
uhandtert
206.
disconnecting...
2012-10-28
kopler frå
2012-03-20
koplar frå...
207.
connecting...
2012-03-20
kopler til...
208.
authentication required
2012-10-05
godkjenning er naudsynt
2012-03-20
godkjenning krevst
209.
firmware missing
2012-03-20
manglar filmware
210.
cable unplugged
2012-03-20
kabel frakopla
211.
unavailable
2012-03-20
utilgjengeleg
212.
connection failed
2012-03-20
tilkobling mislyktes
214.
Connected (private)
2012-03-20
Tilkopla (privat)