Translations by Alexander Mackinnon Jansen

Alexander Mackinnon Jansen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 131 results
41.
Execution of '%s' failed:
2012-03-19
Kjøring av '%s' misslykket:
62.
Execution time (ms):
2015-06-03
Kjøretid (ms):
63.
Loaded successfully
2015-06-03
Lastet inn
80.
Select position of new panel. Esc to cancel.
2015-06-03
Velg plassering for det nye panelet. Esc for å avbryte.
81.
Select new position of panel. Esc to cancel.
2015-06-03
Velg ny posisjon for panelet. Esc for å avbryte
84.
Applets
2015-08-02
Applikasjoner
132.
Screen Keyboard
2012-03-19
Skjermtastatur
144.
Date and Time Settings
2012-03-19
Tid- og datoinnstillinger
156.
Move to the other monitor
2015-06-03
Flytt til annen skjerm
172.
Power management
2015-06-03
Strømbehandling
173.
Power management: inhibited
2015-06-03
Strømbehandling: avslått
174.
Power management: active
2015-06-03
Strømbehandling: på
175.
Power management is already inhibited by another program
2015-06-03
Strømbehandling er allerede stengt av fra et annet program
176.
Power management: inhibited by another program
2015-06-03
Strømbehandlig: avslått fra et annet program
178.
Inhibit applet
2015-06-03
Hindre program
181.
Show Character Table
2012-03-19
Vis tegnkart
196.
All Applications
2012-03-19
Alle program
209.
firmware missing
2012-03-19
mangler firmware
210.
cable unplugged
2012-03-19
kabel frakoblet
237.
Connecting to the cellular network...
2012-03-19
Kobler til det mobilnettverket...
277.
Keyboard backlight
2015-06-03
Baklys for tastaturet
280.
Charging - %d hour until fully charged
Charging - %d hours until fully charged
2015-06-03
Lader: %d time til batteriet er fulladd
Lader: %d timer til batteriet er fulladd
281.
Charging - %d %s %d %s until fully charged
2015-06-03
Lader: %d %s %d %s til fulladd
284.
Charging - %d minute until fully charged
Charging - %d minutes until fully charged
2015-06-03
Lader: %d minutt til fulladd
Lader: %d minutter til fulladd
285.
Fully charged
2015-06-03
Fulladd
286.
Using battery power
2015-06-03
Bruker bateri
287.
Using battery power - %d hour remaining
Using battery power - %d hours remaining
2015-06-03
Bruker batteri: %d time igjen
Bruker batteri: %d timer igjen
288.
Using battery power - %d %s %d %s remaining
2015-06-03
Bruker batteri — %d %s %d %s igjen
289.
Using battery power - %d minute remaining
Using battery power - %d minutes remaining
2015-06-03
Bruker batteri: %d minutt igjen
Bruker batteri: %d minutter igjen
321.
Consecutive Playing
2015-06-03
Sammenhengende avspilling
322.
No Shuffle
2015-06-03
Ikke stokk
326.
Repeat Single
2015-06-03
Gjenta en
327.
Repeat All
2015-06-03
Gjenta alle
336.
Launch player
2016-02-14
Start spiller
368.
Valid name
2015-06-03
Gyldig navn
369.
The name cannot be empty.
2015-06-03
Navnet kan ikke være tomt
370.
Valid executable
2015-06-03
Gyldig kjørbar fil
371.
The executable is not valid. It cannot be empty and spaces in the path must be escaped with backslash (\).
2015-06-03
Den kjørbare filen er ikke gyldig. Den kan ikke være tom og mellomrom i stien må markeres med omvendt skråstrek (\).
372.
Cannot create the launcher at this location. Add to the desktop instead?
2015-06-03
Kan ikke lage oppstarter her. Legg til på skrivebordet i steden?
373.
Choose a command
2015-06-03
Velg en kommando
374.
Would you like to add this launcher to the menu also? It will be placed in the Other category initially.
2015-06-03
Vil du legge denne oppstarteren i menyen også? Den vil først plasseres i «Andre»-kategorien
375.
Screen Locker
2015-06-03
Skjermlås
392.
language, install, foreign, input, method, chinese, korean, japanese, typing
2016-02-14
språk, installasjon, utenlandsk, inndata, metode, kinesisk, koreansk, japansk, skriving
410.
Back to all settings
2015-06-03
Tilbake til alle innstillinger
429.
The username must consist of only: - lower case letters (a-z) - numerals (0-9) - '.', '-', and '_' characters
2015-06-03
Brukernavnet må kun bestå av: -små bokstaver (a–z) -tall (0–9) -tegnene «.», «,» og «_»
487.
Configure
2015-06-03
Sett opp
514.
Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select that color
2016-02-14
Trykk på pipetten, og så på en farge fra hvor som helst på skjermen for å velge den.
531.
Something went wrong with the spices download. Please try refreshing the list again.
2016-02-14
Noe gikk galt med kryddernedlastingen. Prøv å laste lista på nytt.
633.
applet
2015-08-02
applikasjon
636.
Installed applets
2015-08-02
Installerte applikasjoner