Translations by Mateusz Łukasik

Mateusz Łukasik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 85 results
79.
Hardware Address
2013-09-09
Adres sprzętowy
80.
Default Route
2013-09-09
Domyślna trasa
83.
DNS
2013-09-09
DNS
84.
Last used
2013-09-09
Ostatnio używane
102.
_Cancel
2013-09-09
_Anuluj
186.
Security
2013-09-09
Zabezpieczenia
196.
Gateway
2013-09-09
Brama
298.
Each device needs an up to date color profile to be color managed.
2013-09-09
Każde urządzenie wymaga aktualnego profilu kolorów, aby podlegać zarządzaniu kolorami.
299.
Add device
2013-09-09
Dodaj urządzenie
300.
Add a virtual device
2013-09-09
Dodaj urządzenie wirtualne
301.
Delete device
2013-09-09
Usuń urządzenie
302.
Remove a device
2013-09-09
Usuń urządzenie
303.
Set this profile for all users on this computer
2013-09-09
Ustawia ten profil dla wszystkich użytkowników tego komputera
304.
Add profile
2013-09-09
Dodaj profil
305.
Remove profile
2013-09-09
Usuń profil
306.
View details
2013-09-09
Pokaż szczegóły
307.
Device type:
2013-09-09
Typ urządzenia:
308.
Manufacturer:
2013-09-09
Producent:
309.
Model:
2013-09-09
Model:
310.
Image files can be dragged on this window to auto-complete the above fields.
2013-09-09
Pliki obrazów mogą zostać przeniesione do tego okna, aby automatycznie uzupełnić powyższe pola.
311.
Select a language
2013-09-09
Wybierz język
312.
_Select
2013-09-09
_Wybierz
313.
_Region:
2014-03-29
_Region:
314.
_City:
2014-03-29
_Miasto:
315.
_Network Time
2014-03-29
_Czas sieciowy
316.
:
2014-03-29
:
317.
Set the time one hour ahead.
2014-03-29
Ustaw czas godzinę do przodu.
318.
Set the time one hour back.
2014-03-29
Ustaw czas godzinę do tyłu.
319.
Set the time one minute ahead.
2014-03-29
Ustaw czas minutę do przodu.
320.
Set the time one minute back.
2014-03-29
Ustaw czas minutę do tyłu.
321.
Month
2014-03-29
Miesiąc
322.
Day
2014-03-29
Dzień
323.
Year
2014-03-29
Rok
324.
January
2014-03-29
Styczeń
325.
February
2014-03-29
Luty
326.
March
2014-03-29
Marzec
327.
April
2014-03-29
Kwiecień
328.
May
2014-03-29
Maj
329.
June
2014-03-29
Czerwiec
330.
July
2014-03-29
Lipiec
331.
August
2014-03-29
Sierpień
332.
September
2014-03-29
Wrzesień
333.
October
2014-03-29
Październik
334.
November
2014-03-29
Listopad
335.
December
2014-03-29
Grudzień
337.
Set as Primary
2013-09-09
Ustaw jako podstawową
350.
IMEI
2013-09-09
IMEI
351.
Provider
2013-09-09
Dostawca
356.
_Method
2013-09-09
_Metoda
357.
_Configuration URL
2013-09-09
Adres URL _konfiguracji