Translations by atarian

atarian has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

13 of 3 results
2.
Linux Mint 8 will receive security updates until April 2011.
2009-11-16
Pro linux Mint 8 budou vydávány bezpečnostní aktualizace do dubna 2011.
3.
The Linux Mint Update Manager sits discretely in your system tray and lets you know when updates are available. You don't have to apply updates when you don't want to. The Update Manager won't pop up or annoy you in any way.
2009-11-16
Správce aktualizací linuxu Mint běží na Vaší systémové liště a informuje Vás vždy, když jsou dostupné nové aktualizace. Aktualizace nemusíte instalovat, pokud sami nechcete. Správce aktualizací pak nebude zobrazovat žádné zprávy nebo vás jakkoliv jinak obtěžovat.
4.
Updates are filtered according to how safe they are to prevent eventual regressions or bugs introduced by them to affect important parts of your system.
2009-11-16
Aktualizace jsou tříděny podle toho, jak jsou bezpečné vzhledem k jejich schopnostem způsobit případné další nedostatky nebo chyby, které můžou ovlivnit důležité části vašeho systému.