Translations by Metelci

Metelci has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

125 of 25 results
2.
Uploading %(file)s to %(service)s
2009-11-08
%(file)s ı %(service)s e yüklüyor
3.
Upload to %s failed:
2009-11-08
%s e yapılan yükleme başarısız oldu:
4.
Upload to %s successful
2009-11-08
%s e yapılan yükleme başarılı oldu
5.
Unknown service: %s
2009-11-08
Bilinmeyen hizmet: %s
6.
Uploading to %s
2009-11-08
%s e yüklüyor
8.
KiB
2009-11-08
KB
9.
MiB
2009-11-08
MB
10.
GiB
2009-11-08
GB
24.
Upload files on the Internet
2009-11-08
Dosyaları internete yükleyin
25.
Services:
2009-11-08
Hizmetler:
26.
Upload manager...
2009-11-08
Yükleme yöneticisi...
27.
Drag & Drop here to upload to %s
2009-11-08
&amp Sürükle; %s e yüklemek için buraya Bırak
28.
Upload Manager
2009-11-08
Yükleme Yöneticisi
29.
Define upload services
2009-11-08
Yükleme hizmetlerini tanımlayın
30.
Upload services
2009-11-08
Yükleme hizmetleri
32.
Close
2009-11-08
Kapat
35.
<b>Please enter a name for the new upload service:</b>
2009-11-08
<b>Yeni yükleme hizmeti için lütfen bir isim girin:</b>
36.
Service name:
2009-11-08
Hizmet adı:
37.
<i>Try to avoid spaces and funny characters...</i>
2009-11-08
<i>Boşluklardan ve tuhaf karakterler kullanmaktan kaçının...</i>
38.
%s Properties
2009-11-08
%s Özellikleri
40.
Hostname:
2009-11-08
Bilgisayar adı:
46.
Hostname or IP address, default:
2009-11-08
Bilgisayar adı ve IP adresi, varsayılan:
48.
Username, defaults to your local username
2009-11-08
Kullanıcı adı, yerel kullanıcı adınızı varsayılan yapar
49.
Password, by default: password-less SCP connection, null-string FTP connection, ~/.ssh keys used for SFTP connections
2009-11-08
Şifre, varsayılan: şifresiz SCP bağlantısı, null-string FTP bağlantısı, ~/.ssh anahtarları SFTP bağlantıları için kullanılır
52.
Could not save configuration change
2009-11-08
Ayar değişiklikleri kaydedilemedi