Translations by Dennis Esternon

Dennis Esternon has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 95 results
1.
Update Manager
2009-07-24
Tagapamahala ng Update
4.
Installing updates
2009-07-24
Ini-install ang mga updates
5.
Please wait, this can take some time
2009-07-24
Mangyaring maghintay, ito ay maaaring tumagal ng ilang panahon
2009-07-24
Paumanhin, nangangailangan ng mahaba-habang paghihintay
6.
Update is complete
2009-07-24
Kumpleto na ang pag-update
7.
Could not install the security updates
2009-07-24
Hindi mai-install ang mga updates na pang-seguridad
8.
Starting refresh...
2009-07-24
Pinapasimulan ang pag-refresh
9.
Checking for updates
2009-07-24
Naghahanap ng mga update
10.
Checking the connection to the Internet...
2009-07-24
Tinitiyak kung maayos ang koneksyon sa Internet
11.
Could not connect to the Internet
2009-07-24
Hindi maka-konek sa Internet
12.
Downloading safety level rules...
2009-07-24
Kasalukuyang idina-download ang mga kautusang pang-seguridad
13.
Could not download safety rules
2009-07-24
Hindi mai-download ang mga kautusang pang-seguridad
14.
Another application is using APT
2009-07-24
Mayroon ding ibang aplikasyon na gumagamit ng APT
15.
Finding the list of updates...
2009-07-24
Sinasaliksik ang listahan ng mga updates
16.
Your system is up to date
2009-07-24
Ang iyong sistema ay napapanahon
17.
Could not refresh the list of packages
2009-07-24
Hindi ma-refresh ang listahan ng mga pakete
18.
B
2009-07-24
B
19.
KB
2009-07-24
KB
20.
MB
2009-07-24
MB
21.
GB
2009-07-24
GB
24.
Preferences
2009-07-24
Mga Kagustuhan
25.
Levels
2009-07-24
Mga Bahagdan
26.
Auto-Refresh
2009-07-24
Kusang pagre-refresh
27.
Level
2009-07-24
Bahagdan
28.
Description
2009-07-24
Pagsasalarawan
29.
Tested?
2009-07-24
Nasubukan?
30.
Origin
2009-07-24
Pinagmulan
31.
Safe?
2009-07-24
Hindi mapanganib?
32.
Visible?
2009-07-24
Nakikita?
33.
Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint.
2009-07-24
Mga sertipikadong pakete. Nasubukan sa pamamagitan ng Romeo o kaya ay diretsong mine-mentena ng Linux Mint.
34.
Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint.
2009-07-24
Mga rekomendadong pakete. Subok at aprubado ng Linux Mint.
35.
Safe packages. Not tested but believed to be safe.
2009-07-24
Mga hindi mapanganib na pakete. Hindi subok subalit pinaniniwalaang maayos.
36.
Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system.
2009-07-24
Mga mapanganib na pakete. May posibilidad na maka-apekto sa istabilidad ng iyong sistema.
37.
Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware.
2009-07-24
Mapanganib na mga pakete. Kilala na makakaapekto sa katatagan ng sistema ayon sa ilang ispesipikasyon o kaya ay hardware.
38.
Linux Mint or Romeo
2009-07-24
Linux Mint o kaya ay Romeo
39.
Ubuntu or 3rd party
2009-07-24
Ubunto o kaya ay 3rd party
40.
Yes
2009-07-24
Oo
41.
No
2009-07-24
Hindi
42.
Refresh the list of updates every:
2009-07-24
I-refresh ang listahan ng updates tuwing:
43.
Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode).
2009-07-24
Paalala: Ang listahan ay nare-refresh lamang habang ang mintUpdate window ay nakasara (system tray mode).
44.
Update Method
2009-07-24
Pamamaraan ng Update
46.
Icons
2009-07-24
Mga Icons
47.
Icon
2009-07-24
Icon
48.
Status
2009-07-24
Kalagayan
49.
New Icon
2009-07-24
Bagong Icon
50.
Busy
2009-07-24
Maraming ginagawa
51.
System up-to-date
2009-07-24
Ang sistema ay napapanahon
52.
Updates available
2009-07-24
May mga updates na makukuha
53.
Error
2009-07-24
Mali
54.
Startup delay (in seconds):
2009-07-24
Pagpapanimulang pagbagal (sa segundo):