Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 512 results
1.

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

In addition, as a special exception, compiling, linking, and/or using OpenSSL with this program is allowed.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Detta program är fri mjukvara; du kan omdistribuera och/eller modifiera det inom ramarna för GNU General Public License så som den är utgiven av Free Software Foundation; antingen version 2 av licensen, eller (om du så väljer) en senare version.

Detta program distribueras med förhoppningen att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON GARANTI; även utan den implicerade garantin av SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Se GNU General Public License för mer detaljer.

En kopia av GNU General Public License ska ha medföljt detta program; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Utöver detta, som ett speciellt undantag, så är kompilering, länkning och/eller användning av OpenSSL tillåtet tillsammans med detta program.
Translated and reviewed by Daniel Andersson on 2011-02-05
Located in glade/mainwindow.glade:808
2.
<b>Auto-Drop</b>
<b>Släpp automatiskt</b>
Translated by Daniel Andersson on 2011-02-05
Reviewed by Daniel Andersson on 2011-02-05
Located in glade/settingsdialog.glade:1723
3.
<b>Auto-Priority</b>
<b>Autoprioritet</b>
Translated and reviewed by Daniel Andersson on 2011-02-05
Located in glade/settingsdialog.glade:1438
4.
<b>Certificate Paths</b>
<b>Sökväg till certifikat</b>
Translated and reviewed by Daniel Andersson on 2011-02-05
Located in glade/settingsdialog.glade:3596
5.
<b>Colors</b> (Not implemented)
<b>Färger</b>
Translated and reviewed by Daniel Andersson on 2011-02-05
Located in glade/settingsdialog.glade:2328
6.
<b>Command Type</b>
<b>Kommandotyp</b>
Translated and reviewed by Daniel Andersson on 2011-02-05
Located in glade/settingsdialog.glade:4067
7.
<b>Confirmation _Dialog</b>
<b>Bekräftelsedialog</b>
Translated and reviewed by Daniel Andersson on 2011-02-05
Located in glade/settingsdialog.glade:2568
8.
<b>Directories</b>
<b>Kataloger</b>
Translated and reviewed by Daniel Andersson on 2011-02-05
Located in glade/settingsdialog.glade:868
9.
<b>Filter</b>
<b>Filter</b>
Translated and reviewed by Daniel Andersson on 2011-02-05
Located in glade/publichubs.glade:51
10.
<b>Hub List</b>
<b>Hubblista</b>
Translated and reviewed by Daniel Andersson on 2011-02-05
Located in glade/publichubs.glade:92
110 of 512 results

This translation is managed by Launchpad Swedish Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Andersson, Nille.