Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
14 of 4 results
1.
Default display manager:
Type: select
Description
Predvolený správca zobrazenia:
Translated and reviewed by Dusan Kazik on 2016-01-30
Located in ../lightdm.templates:2001
2.
A display manager is a program that provides graphical login capabilities for the X Window System.
Type: select
Description
Správca zobrazenia je program, ktorý poskytuje možnosti grafického prihlásenia pre systém okien X.
Translated and reviewed by Dusan Kazik on 2016-01-30
Located in ../lightdm.templates:2001
3.
Only one display manager can manage a given X server, but multiple display manager packages are installed. Please select which display manager should run by default.
Type: select
Description
Iba jeden správca zobrazenia môže spravovať daný server X, ale je nainštalovaných viacero balíkov správcov zobrazenia. Prosím, vyberte, ktorý správca zobrazenia by mal byť predvolene spustený.
Translated and reviewed by Dusan Kazik on 2016-01-30
Located in ../lightdm.templates:2001
4.
Multiple display managers can run simultaneously if they are configured to manage different servers; to achieve this, configure the display managers accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the check for a default display manager.
Type: select
Description
Viacero správcov zobrazenia môže byť spustených naraz, ak sú nastavené, aby spravovali rozličné servery. Toto docielite adekvátnym nastavením správcov zobrazenia. Upravte každému inicializačný skript v /etc/init.d a zakážte kontrolu predvoleného správcu zobrazenia.
Translated and reviewed by Dusan Kazik on 2016-01-30
Located in ../lightdm.templates:2001
14 of 4 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Dusan Kazik.