Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
110 of 39 results
1.
Welcome to <phrase>Kubuntu</phrase>
Vitajte v <phrase>Kubuntu</phrase>
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2013-10-18
Located in ../docs/welcome/C/welcome.xml:12(title)
2.
Credits and License
(no translation yet)
Located in ../docs/welcome/C/welcome.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Tento dokument je spravovaný dokumentačným tímom Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Pre zoznam pripsievateľov navštívte <ulink url="help:/kubuntu/contributors.html">stránku prispievateľov</ulink>
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2013-10-18
Located in ../docs/welcome/C/welcome.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tento dokument je dostupný za podmienok licencie Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2013-10-18
Located in ../docs/welcome/C/welcome.xml:5(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Môžete slobodne modifikovať, rozširovať a zlepšovať zdrojové kódy dokumentácie Ubuntu za podmienok tejto licencie. Všetky odvodené práce musia byť vydané pod touto licenciou.
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2013-10-18
Located in ../docs/welcome/C/welcome.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Táto dokumentácia je šírená v nádeji, že bude užitočnou, no BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, ktorá nezahŕňa ani implicitnú záruku PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL TAK, AKO JE POPÍSANÉ V ZRIEKNUTÍ SA ZÁRUKY.
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2013-10-18
Located in ../docs/welcome/C/welcome.xml:8(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Kópia licencie je dostupná na stránke <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2013-10-18
Located in ../docs/welcome/C/welcome.xml:11(para)
8.
2011
2011
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2013-10-18
Located in ../docs/welcome/C/welcome.xml:14(year)
9.
Ubuntu Documentation Project
Dokumentačný projekt Ubuntu
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2013-10-18
Located in ../docs/welcome/C/welcome.xml:15(ulink)
10.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
Canonical Ltd. a členovia <placeholder-1/>
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2013-10-18
Located in ../docs/welcome/C/welcome.xml:15(holder)
110 of 39 results

This translation is managed by Registry Administrators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ján Dráb.